Strona główna

Zaproszenie
[2008-12-16]

Stowarzyszenie ATTAC otrzymało zaproszenie na konferencję:Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie, Instytut Badań nad Społeczną Gospodarką Rynkową im. J. M. Keynesa oraz

Stowarzyszenie Ruch Społeczny "Praca-Pokój-Sprawiedliwość" zapraszają na konferencję:


"Neoliberalizm w obliczu światowego kryzysu finansowego"10:00-10:10 Otwarcie konferencji i powitanie uczestników – Rektor Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej - Paweł Bożyk

10:10–11:50

Sesja I – przewodniczy profesor Zdzisław Sadowski – Honorowy Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

Panel: geneza i przyczyny światowego kryzysu finansowego

1. Dariusz Rosati, profesor SGH, deputowany do Parlamentu Europejskiego: Skrajna ocena przyczyn kryzysu finansowego – próba oceny realnej.
2. Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich: Banki polskie a światowy kryzys finansowy.
3. Józef Oleksy, b. premier, profesor Akademii Finansów w Warszawie: Cywilizacyjny wymiar niewydolności współczesnego kapitalizmu.
4. Jan Guz, przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych: Pracownicy najemni w dobie kryzysu finansowego.
5. Paweł Bożyk, profesor SGH: Systemowe przyczyny światowego kryzysu finansowego.
6. Jerzy Żyżyński, profesor Uniwersytetu Warszawskiego: Strukturalne przyczyny światowego kryzysu finansowego.
7. Andrzej Kaźmierczak, profesor SGH: Geneza światowego kryzysu finansowego.

Dyskusja (30 minut)

12:20-14:00

Sesja II – przewodniczy Andrzej Ziemski – prezes Stowarzyszenia Ruchu Społecznego "Praca – Pokój - Sprawiedliwość", redaktor naczelny dwumiesięcznika "Przegląd Socjalistyczny"

Panel: skutki światowego kryzysu finansowego

1. Stanisław Gomułka, profesor, Główny Ekonomista Business Centre Club: Skutki kryzysu – główne różnice między krajami wysoko rozwiniętymi a Polską.
2. Adam Gierek, profesor Akademii Górniczo-Hutniczej, deputowany do Parlamentu Europejskiego: Europejski handel emisjami CO2 w świetle światowego kryzysu finansowego.
3. Maria Szyszkowska, profesor Uniwersytetu Warszawskiego: Etyczna strona neoliberalizmu; skutki kryzysu w sferze moralnej.
4. Jerzy Borowski, profesor Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej: Transnarodowe korporacje wobec światowego kryzysu finansowego.
5. Hanna Kuzińska, profesor Akademii Leona Koźmińskiego: Społeczne skutki konsensusu waszyngtońskiego.
6. Józef M. Fiszer, profesor Instytutu Nauk Politycznych PAN: Społeczno-polityczne skutki światowego kryzysu finansowego dla Polski.
7. Kazimierz Zieliński, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie: Wpływ światowego kryzysu finansowego na kondycję przedsiębiorstw.

Dyskusja (30 minut)

14:30-15:00 Przerwa na lunch

15:00-16:00

Sesja III – przewodniczy Czesław Leśniak, profesor Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej

Panel: w poszukiwaniu dróg wyjścia z kryzysu finansowego

1. Marian Guzek, profesor Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej: Kryzysogenne dysfunkcje państwa i rynku oraz możliwości ich eliminowania.
2. Ryszard Michalski, dr hab., dyrektor Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur: W poszukiwaniu nowego paradygmatu międzynarodowych stosunków finansowych.
3. Tadeusz Sporek, profesor Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach: Integracja regionalna jako narzędzie przeciwdziałania tendencjom kryzysowym w gospodarce światowej.
4. Jan K. Solarz, profesor Akademii Finansów w Warszawie: Możliwe scenariusze wyjścia ze światowego kryzysu finansowego.

Dyskusja (30 minut)

Ok. godz. 16:30

Podsumowanie obrad i zamknięcie konferencji – Paweł Bożyk

Patronem konferencji jest Kongres Porozumienia Lewicy.

Patronat medialny sprawuje dwumiesięcznik "Przegląd Socjalistyczny".

Organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych tematyką konferencji do wzięcia udziału. Wstęp jest wolny.


Siedziba Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej w Warszawie, przy ul. Stokłosy 3 (Ursynów).

powrót

Aktualności
- Strona główna
- Wiadomości Attac
- Inne działania

Attac
- Publicystyka
- Przesłania
- Attac w mediach
- Nasze media
- Książki
- Filmy
- Katalog stron
- Inne linki

Polskie Forum Społeczne
- Deklaracja PFS z podpisami
- Wiadomości PFS

Dokumenty
- Dokumenty programowe
- Uchwały, komunikaty
- Oświadczenia
- Finanse
- Konto Attac

Struktura
- Kontakt
- Zarząd

Other languages
- English
- French
- Deutsch

FAQ
- Czy wiesz, że...
- Nasze cele

Copyleft 2004 Stowarzyszenie ATTAC Polska, e-mail: info@attac.org.pl, http://attac.org.pl