Strona główna

Neoliberalizm w obliczu światowego kryzysu finansowego
[2008-12-21]ATTAC Polska uczestniczył, na zaproszenie organizatorów, w ogólnopolskiej konferencji "Neoliberalizm w obliczu światowego kryzysu finansowego", która odbyła się 19 grudnia w Warszawie, w siedzibie Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej w Warszawie.

Konferencję zorganizowano przy współudziale WSEI, Instytutu Badań nad Społeczną Gospodarką Rynkową im. J. M. Keynesa oraz Stowarzyszenia Ruch Społeczny "Praca-Pokój-Sprawiedliwość".


O godz. 10.00 otwarcia konferencji dokonał Rektor Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej - Paweł Bożyk

Między godz. 10:10 a 11:50 w pierwszej sesji "Geneza i przyczyny światowego kryzysu finansowego", którą moderował profesor Zdzisław Sadowski – Honorowy Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, głos zabrali:

1. Dariusz Rosati, profesor SGH, deputowany do Parlamentu Europejskiego: Skrajna ocena przyczyn kryzysu finansowego – próba oceny realnej.

2. Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich: Banki polskie a światowy kryzys finansowy.

3. Józef Oleksy, b. premier, profesor Akademii Finansów w Warszawie: Cywilizacyjny wymiar niewydolności współczesnego kapitalizmu.

4. Jan Guz, przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych: Pracownicy najemni w dobie kryzysu finansowego.

5. Paweł Bożyk, profesor SGH: Systemowe przyczyny światowego kryzysu finansowego.

6. Jerzy Żyżyński, profesor Uniwersytetu Warszawskiego: Strukturalne przyczyny światowego kryzysu finansowego.

7. Andrzej Kaźmierczak, profesor SGH: Geneza światowego kryzysu finansowego.

Na zakończenie odbyła się dyskusja.

Po przerwie rozpoczęto drugi panel, prowadzony przez Andrzeja Ziemskiego, prezesa Stowarzyszenia Ruchu Społecznego "Praca – Pokój - Sprawiedliwość", redaktora naczelnego dwumiesięcznika "Przegląd Socjalistyczny", pod nazwą "Skutki światowego kryzysu finansowego", w którym wystąpili ze swoimi referatami:

1. Stanisław Gomułka, profesor, Główny Ekonomista Business Centre Club: Skutki kryzysu – główne różnice między krajami wysoko rozwiniętymi a Polską.

2. Adam Gierek, profesor Akademii Górniczo-Hutniczej, deputowany do Parlamentu Europejskiego: Europejski handel emisjami CO2 w świetle światowego kryzysu finansowego.

3. Maria Szyszkowska, profesor Uniwersytetu Warszawskiego: Etyczna strona neoliberalizmu; skutki kryzysu w sferze moralnej.

4. Jerzy Borowski, profesor Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej: Transnarodowe korporacje wobec światowego kryzysu finansowego.

5. Hanna Kuzińska, profesor Akademii Leona Koźmińskiego: Społeczne skutki konsensusu waszyngtońskiego.

6. Józef M. Fiszer, profesor Instytutu Nauk Politycznych PAN: Społeczno-polityczne skutki światowego kryzysu finansowego dla Polski.

7. Kazimierz Zieliński, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie: Wpływ światowego kryzysu finansowego na kondycję przedsiębiorstw.

Po dyskusji i przerwie rozpoczęto trzecią część konferencji, "W poszukiwaniu dróg wyjścia z kryzysu finansowego", którą prowadził Czesław Leśniak, profesor Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej

Głos zabrali:

1. Marian Guzek, profesor Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej: Kryzysogenne dysfunkcje państwa i rynku oraz możliwości ich eliminowania.

2. Ryszard Michalski, dr hab., dyrektor Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur: W poszukiwaniu nowego paradygmatu międzynarodowych stosunków finansowych.

3. Tadeusz Sporek, profesor Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach: Integracja regionalna jako narzędzie przeciwdziałania tendencjom kryzysowym w gospodarce światowej.

4. Jan K. Solarz, profesor Akademii Finansów w Warszawie: Możliwe scenariusze wyjścia ze światowego kryzysu finansowego.

O godzinie 16.30 Paweł Bożyk dokonał podsumowania obrad i zamknięcia konferencji.


Wkrótce fotoreportaż z wydarzenia

powrót

Aktualności
- Strona główna
- Wiadomości Attac
- Inne działania

Attac
- Publicystyka
- Przesłania
- Attac w mediach
- Nasze media
- Książki
- Filmy
- Katalog stron
- Inne linki

Polskie Forum Społeczne
- Deklaracja PFS z podpisami
- Wiadomości PFS

Dokumenty
- Dokumenty programowe
- Uchwały, komunikaty
- Oświadczenia
- Finanse
- Konto Attac

Struktura
- Kontakt
- Zarząd

Other languages
- English
- French
- Deutsch

FAQ
- Czy wiesz, że...
- Nasze cele

Copyleft 2004 Stowarzyszenie ATTAC Polska, e-mail: info@attac.org.pl, http://attac.org.pl