Strona główna

WOŚP A PRYWATYZACJA SZPITALI
[2009-01-10]

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy popiera wszystkie zmiany w polskiej służbie zdrowia, które przyczynią się do lepszego gospodarowania pieniędzmi i zasobami ludzkimi, umożliwiając sprawniejszą realizację wszystkich stojących przed nią zadań. Już od kilku lat przekazujemy więc sprzęt medyczny tylko tym szpitalom, które przestrzegają ustanowionych przez Fundację reguł, a przede wszystkim zobowiążą się, że podarowany im sprzęt służyć będzie bezpłatnemu leczeniu dzieci.

Nigdy Fundacja nie przekazała i nie przekaże sprzętu medycznego szpitalowi, który działa komercyjnie, bez względu na to, jak byśmy tę placówkę nazywali.

Jurek OwsiakSprzęt od Orkiestry – stan prawnyCała aparatura medyczna kupowana przez Fundację WOŚP była i jest przekazywana wyłącznie zakładom opieki zdrowotnej, które mają podpisane umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, a zatem takim jednostkom, które udzielają pomocy bezpłatnej. Każde urządzenie medyczne przekazywane jest szpitalom w darze. Jako darczyńca, Fundacja zastrzega sobie jednak prawo kontrolowania obdarowanego (klauzule w umowie darowizny). Ponadto nakłada na obdarowanego, zgodnie z art. 893 k.c., obowiązek wykonania szeregu poleceń. Polecenia Fundacji zawarte w umowie darowizny są następujące:

* przedmiot darowizny musi być wykorzystywany w sposób ciągły w leczeniu dzieci

* przedmiot darowizny musi być wykorzystywany wyłącznie w leczeniu dzieci

* przedmiot darowizny nie może być używany do celów komercyjnych

* przedmiot darowizny powinien pozostawać na oddziale, dla którego został przekazany i nie powinien zmieniać miejsca swego pierwotnego przeznaczenia,

* bez zgody Fundacji, przedmiot darowizny nie może zostać przekazany w jakiejkolwiek formie osobie trzeciej (np. innemu szpitalowi)

Fundacja kupiła ogromną ilość sprzętu – kilkadziesiąt tysięcy urządzeń – dlatego sami nie jesteśmy w stanie kontrolować prawidłowości wykorzystania każdego z aparatów. Świetnie natomiast sprawdza się w tym zakresie kontrola społeczna. Poprzez otrzymywane od społeczeństwa sygnały jesteśmy w stanie skutecznie interweniować w każdym z takich przypadków. W praktyce, Fundacja reaguje na każdą otrzymaną informację, że przekazana aparatura jest użytkowana niezgodnie z jej życzeniem np. gdy szpital próbuje robić badania na otrzymanej w darze aparaturze odpłatnie lub przekazuje aparat do innego oddziału szpitalnego niż wskazany w umowie darowizny.

Gdy dochodzi do jakiejkolwiek reorganizacji publicznych jednostek opieki zdrowotnej, likwidowane jednostki powinny zwrócić się - zgodnie z klauzulą zawartą w umowie darowizny - do Fundacji z prośbą o wyrażenie zgody na przeniesienie własności sprzętu na nowopowstającą lub inną jednostkę. Przed udzieleniem zgody, Fundacja w każdym przypadku bada okoliczności, o jaką nową jednostkę służby zdrowia chodzi i czy daje ona gwarancje spełniania warunków wymienionych wyżej oraz czy aparatura Fundacji będzie służyła leczeniu i diagnozowaniu dużej liczby dzieci i zawsze nieodpłatnie.

W Fundacji nie opracowaliśmy jeszcze zasad rozdziału sprzętu i aparatury medycznej dla ZOZ-ów po ich skomercjalizowaniu, ponieważ na razie szpitale nie będą komercjalizowane na skutek zawetowania przez Prezydenta ustawy.

W przyszłości, gdy rzeczywiście nastąpi komercjalizacja publicznych ZOZ-ów, Fundacja opracuje konstrukcję prawną, która nie pozwoli bogacić się prywatnym ludziom za pieniądze społeczne!


za: www.wosp.org.pl

powrót

Aktualności
- Strona główna
- Wiadomości Attac
- Inne działania

Attac
- Publicystyka
- Przesłania
- Attac w mediach
- Nasze media
- Książki
- Filmy
- Katalog stron
- Inne linki

Polskie Forum Społeczne
- Deklaracja PFS z podpisami
- Wiadomości PFS

Dokumenty
- Dokumenty programowe
- Uchwały, komunikaty
- Oświadczenia
- Finanse
- Konto Attac

Struktura
- Kontakt
- Zarząd

Other languages
- English
- French
- Deutsch

FAQ
- Czy wiesz, że...
- Nasze cele

Copyleft 2004 Stowarzyszenie ATTAC Polska, e-mail: info@attac.org.pl, http://attac.org.pl