Strona główna

Genetycznie zmodyfikowane organizmy a środowisko przyrodnicze
[2009-02-16]

Kampania informacyjna nt.
„Genetycznie zmodyfikowane organizmy a środowisko przyrodnicze”
Konferencja międzynarodowa w Warszawie
ZAPROSZENIE

Szanowni Państwo,

Centrum Informacji o Środowisku we współpracy z Społecznym Instytutem Ekologicznym i Polskim Towarzystwem Lekarskim
ma zaszczyt zaprosić na konferencje międzynarodową w ramach kampanii informacyjnej nt.

„GENETYCZNIE ZMODYFIKOWANE ORGANIZMY A ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE”,

które odbędzie się dnia 27 lutego 2009 r. o godz. 9.00 w Auli Jana Pawła II na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Dewajtis 5.

Celem kampanii jest edukacja społeczeństwa, w szczególności rolników, przedsiębiorców, organizacji konsumenckich, administracji publicznej oraz instytucji naukowych i przekazanie wiedzy o przyrodniczych, zdrowotnych i społecznych skutkach wprowadzania GMO do środowiska i relacjach pomiędzy uprawami GMO a obszarami przyrody chronionej.
Zagadnienia podczas konferencji referowane będą przez wykładowców cyklu seminariów, które odbyły się w ramach kampanii w 2008 r. W konferencji wezmą udział zaproszeni przedstawiciele organizacji zajmujących się tą tematyką, z państw podzielających polskie niepokoje związane z wprowadzaniem organizmów genetycznie zmodyfikowanych do środowiska przyrodniczego.

Zapraszam do współpracy i udziału w seminarium
Dyrektor Centrum Informacji o Środowisku
Cezary Starczewski

Udział i materiały seminaryjne są bezpłatne.
Prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 20 lutego br.
tel. (022) 579 22 15, fax (022) 579 26 88
lub e-mail: zofia.kisiel@cios.gov.plProgram konferencji międzynarodowej
„Genetycznie zmodyfikowane organizmy a środowisko przyrodnicze”
z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych z krajów podzielających polskie niepokoje związane z wprowadzaniem GMO do środowiska podsumowującej ogólnopolską kampanię informacyjną
„GMO a środowisko przyrodnicze”

Miejsce:


Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Aula Jana Pawła II

Termin:


27 lutego 2009 (piątek), godz.9.00 – 15.00

8.30-9.00


Rejestracja uczestników

9.00-9.15


Wystąpienie Ministra Środowiska, prof. dr hab. inż. Macieja Nowickiego – „Polskie doświadczenia i niepokoje związane z GMO”

9.15-9.30


Wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich dr Janusza Kochanowskiego – „Masz prawo wiedzieć – udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji dotyczących GMO”

Część 1


„Doświadczenia krajów europejskich zaniepokojonych ekspansją GMO” prowadzenie : prof. dr hab. Jerzy Woy-Wojciechowski, Polskie Towarzystwo Lekarskie

9.40-10.10


„GENET and the GM-free movement in Europe” – Irina Maia-Portugalia, Europejska Sieć GENET

10.10-10.50


„Shortcommings and uncertainties in the approval process of GMOs ” – Werner Müller , Austria

10.50-11.20


„Genetically Modyfied Plants in Germany – plantings, regulation & public debate” – Christof Potthof, Niemcy.

Przerwa kawowa ok. godz.11.20 (20 min.)

11.40-12.10


„French experiences about GMO- free regions” – Prof Gilles-Eric Séralini , Francja

Część 2


Wnioski z kampanii informacyjnej „Genetycznie zmodyfikowane organizmy a środowisko przyrodnicze” Prowadzenie: Marek Kryda- Koalicja Polska wolna od GMO Wystąpienia organizacji współuczestniczących w realizacji kampanii informacyjnej : Społecznego Instytutu Ekologicznego i Polskiego Towarzystwa Lekarskiego

12.10-12.25


„Co społeczeństwo polskie myśli o GMO, opinia konsumentów i pozarządowych organizacji ekologicznych – wnioski z kampanii”- Elżbieta Priwieziencew – Społeczny Instytut Ekologiczny,

12.25-12.40


„GMO – mity i fakty. Wnioski wynikające z kampanii informacyjnej zrealizowanej w 2008 roku.”- prof. dr hab. Tadeusz Żarski, SGGW

12.40-12.55


„Wpływ GMO na zdrowie i życie ludzi” – dr Piotr Sznelewski , Polskie Towarzystwo Lekarskie

12.55-13.10


Wystąpienia gości konferencji.

13.10-13.20


Dyskusja dot. prezentacji w cz.1 i 2

Przerwa na obiad ok. godz.13.20 (40 min.)

14.00-14.30


Projekt „Memorandum ws. Ograniczenia wprowadzania GMO do środowiska” – dyskusja nad zgłoszonymi propozycjami przez organizacje uczestniczące w kampanii.

14.30-15.00


Podsumowanie konferencji

powrót

Aktualności
- Strona główna
- Wiadomości Attac
- Inne działania

Attac
- Publicystyka
- Przesłania
- Attac w mediach
- Nasze media
- Książki
- Filmy
- Katalog stron
- Inne linki

Polskie Forum Społeczne
- Deklaracja PFS z podpisami
- Wiadomości PFS

Dokumenty
- Dokumenty programowe
- Uchwały, komunikaty
- Oświadczenia
- Finanse
- Konto Attac

Struktura
- Kontakt
- Zarząd

Other languages
- English
- French
- Deutsch

FAQ
- Czy wiesz, że...
- Nasze cele

Copyleft 2004 Stowarzyszenie ATTAC Polska, e-mail: info@attac.org.pl, http://attac.org.pl