Strona główna

Konferencja prasowa nt. GMO
[2009-02-16]

Koalicja 'POLSKA WOLNA OD GMO' serdecznie zaprasza na konferencję prasową

pt. "GENETYCZNE OSZUSTWO część II"Konferencja odbędzie się 17 lutego (wtorek) w Warszawie w Centrum Prasowym FOKSAL, Dom Dziennikarza, ul. Foksal 3/5 tel. 022-692-48-37


PROGRAM:


12:00 - 12:40

- Przedstawienie celu i programu konferencji. Przedstawienie KOALICJI - Jadwiga Łopata, ICPPC, Laureat Nagrody Goldmana (ekologiczny Nobel)

- Nielegalne uprawy, interwencje/działania KOALICJI, przedstawienie dowodów na nielegalne działania dystrybutorów nasion GM - Edyta Jaroszewska,
EKOLAND; Wojciech Papis, Stowarzyszenie Obywatele i Sprawiedliwość, Przemysław Ilukowicz, Fundacja PRO SCIENTIAE

- Interwencja KOALICJI u Rzecznika Praw Obywatelskich - Paweł Połanecki, niezależny ekspert i przedsiębiorca

- GMO a niepłodność - Sir Julian Rose, Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi - ICPPC


12:40-13:20 pytania i odpowiedzi - prowadzi Paweł Połanecki


13:20-14:00 Jaka żywność na naszych stołach? - dwa stoły z poczęstunkiem: jeden z żywnością tradycyjną i ekologiczną, drugi z supermarketowymi produktami z GMO i rybą z ludzkim genem; krótki wstęp: Jadwiga Łopata w imieniu Tradycyjnych Gospodyń Wiejskich i Edyta Jaroszewska w imieniu Rolników Ekologicznych


OSOBY KONTAKTOWE: Edyta Jaroszewska - Nowak 0609645386, Jadwiga Łopata 033 8797114, Paweł Połanecki 601 258 789


PROSIMY O POTWIERDZENIE UDZIAŁU!


DODATKOWE INFORMACJE DLA PRASY


* Koalicja "POLSKA WOLNA OD GMO" wystąpiła do Rzecznika Praw Obywatelskich dr. Janusza Kochanowskiego z wnioskiem o podjęcie natychmiastowej interwencji w sprawie odnotowanych nieprawidłowości dotyczących zastosowań organizmów genetycznie modyfikowanych na terenie Polski skutkujących
narażeniem zdrowia obywateli oraz zniszczeniem środowiska i stratami w rolnictwie.

* W piśmie do Rzecznika Praw Obywatelskich zawarto mi. wniosek o pociągnięcie do odpowiedzialności Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Marka Sawickiego za zaniedbania skutkujące skażeniem biologicznym terytorium Polski przez organizmy genetycznie zmodyfikowane, wniosek o interwencję w sprawie odpowiedzialności karnej członków Komitetu Ochrony Roślin PAN za brak powiadomienia o nielegalnych uprawach roślin GMO oraz wniosek o wystąpienie do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zbadania zgodności z Konstytucją nowelizacji obowiązującej Ustawy o paszach ... dlaczego i jakie są losy wniosku dowiecie się Państwo na konferencji.


* Organizacja Narodów Zjednoczonych udziela nagany Monsanto za próby przejęcia kontroli nad zasobami żywności na całym świecie...W przeszłości, gdy zdarzały się klęski nieurodzaju, rolnicy zachowywali część nasion i
wysiewali je w roku następnym. Nie mogą tego robić z nasionami GMO... nowa forma niewolnictwa dla polskich rolników?


* Najnowsze wyniki długoterminowych badań po raz kolejny potwierdziły, że zmodyfikowana genetycznie (GM) kukurydza poważnie wpływa na zdrowie reprodukcyjne myszy...czy to znaczy, że zostanie wprowadzony natychmiastowy zakaz dla GMO w celu ochrony zdrowia ludzi i płodności kobiet na całym świecie?


Koalicja "POLSKA WOLNA OD GMO" ma niewiele ponad rok, ale w jej skład wchodzi już ponad 270 organizacji i specjalistów. Współpracuje z najlepszymi polskimi i międzynarodowymi specjalistami

www.polska-wolna-od-gmo.org

powrót

Aktualności
- Strona główna
- Wiadomości Attac
- Inne działania

Attac
- Publicystyka
- Przesłania
- Attac w mediach
- Nasze media
- Książki
- Filmy
- Katalog stron
- Inne linki

Polskie Forum Społeczne
- Deklaracja PFS z podpisami
- Wiadomości PFS

Dokumenty
- Dokumenty programowe
- Uchwały, komunikaty
- Oświadczenia
- Finanse
- Konto Attac

Struktura
- Kontakt
- Zarząd

Other languages
- English
- French
- Deutsch

FAQ
- Czy wiesz, że...
- Nasze cele

Copyleft 2004 Stowarzyszenie ATTAC Polska, e-mail: info@attac.org.pl, http://attac.org.pl