Strona główna

Spotkanie inicjatywne "Gdańsk - pierwszym Miastem Sprawiedliwego Handlu w Polsce"
[2009-03-13]

W najbliższym czasie rozpocznie się duża kampania, mająca na celu uzyskanie przez Gdańsk statusu Miasta Sprawiedliwego Handlu. Idea ta cieszy się już poparciem prezydenta Gdańska, p. Pawła Adamowicza. Przedstawiona została ona też na Radzie Miasta Gdańska, gdzie spotkała się z żywym zainteresowaniem. Celem jest osiągnięcie statusu Miasta Sprawiedliwego Handlu w czasie zbiegającym się z rozgrywkami Euro 2012, co może nadać tej sprawie szczególny wydźwięk. W ten sposób Gdańsk może uroczyście dołączyć do międzynarodowego ruchu Miast Sprawiedliwego Handlu jako pierwsze miasto w Polsce i w naszej części Europy.

Istotnym celem kampanii Miast Sprawiedliwego Handlu jest zwiększenie świadomości społecznej, dotyczącej współzależności między nami a drobnymi, marginalizowanymi w procesie globalizacji producentami z krajów Trzeciego Świata, z których pracy korzystamy na co dzień, konsumując ich produkty. Efektem kampanii ma być lepsze zrozumienie najważniejszych przyczyn powiększania się przepaści ekonomicznej między nami a Trzecim Światem i co to oznacza dla ubogiej ludności krajów Południa, a w rezultacie wzrost zaangażowania społecznego w rozwiązywanie tych problemów, zwłaszcza poprzez zwiększenie konsumpcji produktów Sprawiedliwego Handlu na danym terenie.

Jednym z warunków uzyskania statusu jest powołanie koalicji, w skład której wejdą przedstawiciele władz miejskich, mediów, organizacji pozarządowych i kościelnych, edukacji, handlu i biznesu.

Program spotkania obejmie bliższe zapoznanie uczestników z ideą Miast SH, kryteriami uzyskania statusu, dyskusja w grupach branżowych nad pierwszymi możliwymi działaniami w kierunku spełnienia kryteriów, podjęcie decyzji o formalnym zawiązaniu koalicji. Publiczne powołanie koalicji i ogłoszenie tego faktu planowane jest na pierwszą połowę kwietnia podczas Regionalnej Konferencji Ekonomii Społecznej, co niewątpliwie spotka się z żywym zainteresowaniem mediów.

Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu "Trzeci Świat i My".

Fundacja Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych (dawny Pałac Ślubów), ul. Grunwaldzka 5, Gdańsk

13 marca, godz. 13.30


powrót

Aktualności
- Strona główna
- Wiadomości Attac
- Inne działania

Attac
- Publicystyka
- Przesłania
- Attac w mediach
- Nasze media
- Książki
- Filmy
- Katalog stron
- Inne linki

Polskie Forum Społeczne
- Deklaracja PFS z podpisami
- Wiadomości PFS

Dokumenty
- Dokumenty programowe
- Uchwały, komunikaty
- Oświadczenia
- Finanse
- Konto Attac

Struktura
- Kontakt
- Zarząd

Other languages
- English
- French
- Deutsch

FAQ
- Czy wiesz, że...
- Nasze cele

Copyleft 2004 Stowarzyszenie ATTAC Polska, e-mail: info@attac.org.pl, http://attac.org.pl