Strona główna

Grzegorza Kołodki i OPZZ rozrachunek z neoliberalizmem
[2009-03-23]W piątek 20 marca w siedzibie Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych odbyło się spotkanie z byłym wicepremierem RP - profesorem Grzegorzem Kołodką. Gospodarzem wydarzenia był przewodniczący OPZZ – Jan Guz. W tytule wykładu były wiceminister finansów zawarł pytanie, które obecnie zadaje sobie większość obywateli naszego kraju: Transformacja, kryzys i co dalej?

Wiceminister podczas dwugodzinnego spotkania prezentował główne tezy swojej najnowszej publikacji „Wędrujący świat” oraz odpowiadał na pytania słuchaczy. Zdaniem profesora obecny kryzys gospodarczy był nie do uniknięcia, gdyż gospodarka wolnorynkowa, ferowana przez neoliberalny model polityki, immanentnie zawiera w sobie wektor nakierowujący ją na cykliczne okresy głębokiej recesji. Jako kontrprzykład profesor podał realizowany z powodzeniem przez państwa skandynawskie model społecznej gospodarki rynkowej, dzięki której udało się naszym północnym sąsiadom uniknąć tak dotkliwych skutków zapaści na światowym rynku ekonomicznym, jakie spotkały państwa zachodnie.

Kołodko wyraźnie zaakcentował irracjonalność poczynań polskiego rządu w podtrzymywaniu dotychczasowej polityki wolnorynkowej, która nie tylko daje małe szanse na szybkie wyjście z obecnego kryzysu, ale także nieuchronnie prowadzi naszą gospodarkę w kolejny. Model polityki neoliberalnej okazał się wielkim rozczarowaniem – mówi wiceminister – poziom produkcji w dwadzieścia lat po transformacji wzrósł jedynie o 20% w stosunku do poziomu z czasów socjalizmu. Warto się spytać, czy te 20% warte były tak wielkiego wysiłku społecznego? Obecny kryzys wartości powinien zdaniem profesora odwrócić sytuację, do której doprowadziła polityka neoliberalna, kiedy to nie pieniądz, ale człowieka traktujemy instrumentalnie.

W sukurs do wypowiedzi wicepremiera przyszedł Jan Guz, wraz z jednym ze sztandarowych haseł OPZZ – Najpierw człowiek, potem zysk. Przewodniczący w odniesieniu do wykładu profesora Kołodki wyraził duże zaniepokojenie obecną sytuacją na rynku pracy, oraz zagrożeniami, jakie niesie ze sobą obecna procedura przeprowadzania prywatyzacji polskich przedsiębiorstw. Jako przewodniczący największej centrali związkowej w Polsce zapowiedział kontynuację działań na tle obrony kodeksu pracy oraz propagowanie modelu państwa socjalnego, w którym człowiek będzie podmiotem działań polityki gospodarczej.

(EW)


tekst i foto za: OPZZ, www.opzz.org.pl


powrót

Aktualności
- Strona główna
- Wiadomości Attac
- Inne działania

Attac
- Publicystyka
- Przesłania
- Attac w mediach
- Nasze media
- Książki
- Filmy
- Katalog stron
- Inne linki

Polskie Forum Społeczne
- Deklaracja PFS z podpisami
- Wiadomości PFS

Dokumenty
- Dokumenty programowe
- Uchwały, komunikaty
- Oświadczenia
- Finanse
- Konto Attac

Struktura
- Kontakt
- Zarząd

Other languages
- English
- French
- Deutsch

FAQ
- Czy wiesz, że...
- Nasze cele

Copyleft 2004 Stowarzyszenie ATTAC Polska, e-mail: info@attac.org.pl, http://attac.org.pl