Strona główna

Od Oslo do Kadyksu: «Nie będziemy płacić za wasz kryzys»
[2009-03-28]


Komunikat Prasowy


Berlin/Frankfurt etc., 28 marzec 2009 r.


Od Oslo do Kadyksu: «Nie będziemy płacić za wasz kryzys»


Grupy Attac z całej Europy uczestniczą w manifestacji podczas G20


W sobotę 28 marca, w przeddzień światowego szczytu G20, który rozpoczyna się w Londynie 2 kwietnia, ludzie w całej Europie wychodzą na ulice, aby zamanifestować swoje pragnienie stworzenia społeczeństwa, opartego na solidarności społecznej i protestować przeciwko antyspołecznej polityce, prowadzonej przez rządy i szczyt G20 w odpowiedzi na kryzys. Jest to odpowiedź na wystosowany podczas Światowego Forum Społecznego w Belem apel powołania 28 marca dnia światowej akcji. Pod hasłem «Nie będziemy płacić za wasz kryzys» liczne europejskie grupy Attac odgrywają ważną rolę w stworzeniu szerokiej koalicji politycznej, która bierze udział w różnych akcjach i manifestacjach.


W swoim apelu, nawołującym do protestów 28 marca, sieć europejskiego Attac domaga się stworzenia systemu ekonomicznego, służącemu ludziom i środowisku naturalnego. To spekulanci powinni ponieść koszty obecnego kryzysu, bo to oni, a nie zwykli obywatele, zagarnęli ogromne zyski. Ten system musi sie zmienić.


Attac mobilizuje się w całej Europie. Nasza sieć wskazuje na winnych kryzysu i domaga się demokratycznej kontroli rynków finansowych oraz ochrony społeczeństwa przed antysocjalną polityką antykryzysową. «Jest to sprawa dotycząca Europy i świata, która nie zna narodowych granic» - mówi Hugo Braun, członek biura koordynacyjnego Attac Niemcy. Kryzys ma charakter światowy i wymaga światowych rozwiązań. Ten dzień jest właśnie krokiem w tym kierunku.


Najważniejsza na całym kontynencie manifestacja odbędzie się w Londynie pod hasłem «Najpierw ludzie».Wezmą w niej udział członkowie Attac z całej Europy. Susan George, honorowa przewodnicząca Attac Francja, wygłosi w imieniu sieci Attac przemówienie w Hyde Park. «Jest to kryzys całego systemu – to kryzys biedy i nierówności, żywności i rolnictwa, klimatu i środowiska naturalnego. Posłużmy się kryzysem finansowym, by rozwiązać inne, poczynając od banków. Banki należą do nas» - stwierdza Susan George.

W Niemczech dziesiątki tysięcy manifestantów wyjdą na ulice Berlina i Frankfurtu w protestach współorganizowanych przez Attac w szerokim obywatelskim aliansie. «Kluczem do wyjścia z kryzysu i stworzenia stabilnej światowej gospodarki jest zmiana dystrybucji bogactwa (...) A także nowe podatki na poziomie narodowym i międzynarodowym. Trzeba uznać, że system finansowy powinien być zarządzany przez państwo i że nie powinien kierować się logiką zysku» - mówi Alexis Passadakis, jeden z dwóch rzeczników prasowych Attac tych manifestacji.


Po sukcesie strajku generalnego we Francji 19 marca lokalne komitety francuskiego Attac wezmą udział w różnych akcjach w pięćdziesięciu największych miastach. «G20 oraz rządy udowadniają, że ich celem jest ocalenie systemu, zysków bogatej mniejszości oraz przerzucenie kosztów na społeczeństwo. Dlatego też potrzebna jest radykalna zmiana całego systemu. Domagamy się pilnie podjęcia następujących środków: zniesienia rajów podatkowych, stworzenie podatków na poziomie światowym, szczególnie związanych z transakcjami finansowymi, ograniczenia dochodów i stworzenia państwowego systemu finansowego i bankowego». - mówi Aurelie Trouve, przewodnicząca Attac Francja.


W Austrii szeroka koalicja 220 organizacji – w tym Attac – nawołuje do manifestacji w Wiedniu. Alexandra Strickner, przewodnicząca Attac Austria, deklaruje: «Odpowiedzialni za krach finansowy przygotowują nam nam niestrawne danie, które muszą spożyć 193 najbiedniejsze kraje. Wszystkie rządy, parlamenty i reprezentanci społeczeństwa powinni mieć demokratyczną możliwość wzięcia udziału w światowej konferencji na temat finansów. Potrzeba nam nowej instytucji, prawdziwie demokratycznej, która funkcjonowałaby pod egidą ONZ».


Od Barcelony po Madryt, Sewillę, Grenadę, Murcję i Kadyks – we wszystkich największych miastach Hiszpanii Attac hiszpański wspólnie ze związkami zawodowymi i ruchami społecznymi nawołuje do manifestacji. W Norwegii Attac nawołuje do manifestowania przed parlamentem w Oslo. W Szwajcarii Attac wraz z powołaną koalicją organizuje manifestację w Genewie.


Podczas gdy Attac waloński przyłącza się do akcji happeningowej przed Bursą w Brukseli, Attac flamandzki bierze udział w manifestacji w Londynie obok belgijskich związków i ruchów społecznych. Eric Goeman, rzecznik prasowy Attac flamandzkiego, mówi: «Jeszcze raz powtarzamy – świat nie będzie już taki sam po tym kryzysie. Jednak rządzący, zebrani na szczycie G20, będą podejmować próby ocalenia systemu przez stworzenie nowych reguł i reglamentacji. Jednak wolny rynek, neoliberalny model ekonomiczny już udowodnił, że jest nie do zniesienia i szkodzi całej planecie i jej mieszkańcom.

Oni nazwą go teraz kapitalizmem społecznym, ale zasada zysku pozostanie taka sama. My wiemy, że to najsłabsi zostali dzisiaj najbardziej dotknięci przez kryzys, ci, którzy żyją na granicy ubóstwa w krajach nazywanych rozwijającymi się, pracownicy, emigranci, bezrobotni i biedacy w krajach o rozwiniętym przemyśle. Ważne jest, aby nie sięgać do starych rozwiązań. G20 powinna porzucić politykę deregulacji i prywatyzacji, która popchnęła nie tylko kraje rozwijające się, ale całą światową gospodarkę w przepaść. My nie mamy władzy politycznej, ale mamy siłę naszych rozwiązań, zmierzających do zmian społecznych. Dlatego też ważne jest, aby nasz głos przeciwko G20 w Londynie został usłyszany».


Attac Polska również bierze udział w protestach przeciwko G20. Polska delegacja Attac wyjechała do Berlina, by wziąć udział w tamtejszej manifestacji.


Inny świat jest możliwy.Więcej informacji:


*

Hugo Braun, Attac Germany, tel. 0049 -(0)171 5422 515
*

Aurélie Trouvé, Attac France, tel. 0033-(0)617 175 087
*

Alexandra Strickner, Attac Austria, tel. 0043-(0)664 104 8428
*

Eric Goeman, ATTAC Vlaanderen
*

Franco Carminati, ATTAC WB

Linki:

Royaume-Uni : www.putpeoplefirst.org.uk/

Allemagne : www.28maerz.de/

Austriche : www.28maerz.at/

France : www.france.attac.org/spip.phptutaj

Espagne : www.attac.es/portalattac/

Norvège : www.attac.no/aktivitetskalender/2009/03/28/1236861207

Suisse : www.suisse.attac.org/fr

Poland : www.attac.org.pl

powrót

Aktualności
- Strona główna
- Wiadomości Attac
- Inne działania

Attac
- Publicystyka
- Przesłania
- Attac w mediach
- Nasze media
- Książki
- Filmy
- Katalog stron
- Inne linki

Polskie Forum Społeczne
- Deklaracja PFS z podpisami
- Wiadomości PFS

Dokumenty
- Dokumenty programowe
- Uchwały, komunikaty
- Oświadczenia
- Finanse
- Konto Attac

Struktura
- Kontakt
- Zarząd

Other languages
- English
- French
- Deutsch

FAQ
- Czy wiesz, że...
- Nasze cele

Copyleft 2004 Stowarzyszenie ATTAC Polska, e-mail: info@attac.org.pl, http://attac.org.pl