Strona główna

Debata w Nałęczowie
[2009-06-06]W dniach 2 - 3 czerwca w Nałęczowie, w historycznym pensjonacie "Ewelina", w którym przebywał w latach 1900-1910 Bolesław Prus, odbyła się międzynarodowa konferencja pod nazwą "Wolność indywidualna i obywatelska".

Debatę zorganizowano pod patronatem powołanego niedawno Pacyfistycznego Stowarzyszenia Wolnej Myśli, którego jedną ze współzałożycielek jest Maria Szyszkowska.

Podczas dwóch dni obrad usiłowano odpowiedzieć sobie na pytania, czym jest wolność w dzisiejszym świecie, jak należy ją zdobywać i chronić. Wykłady i prelekcje trwały od rana do późnej nocy, a przeplatane były dyskusjami, w których udział brało kilkudziesięcioosobowe grono uczestników z wielu miast Polski i kilku krajów Europy. Okazało się jednak, że te dwa dni to za mało na omówienie tak ważnego dla polskiej inteligencji tematu, debaty o wolności będą więc kontynuowane w niedalekiej przyszłości.

W konferencji uczestniczyli również przedstawiciele ATTAC, m.in. Ewa Ziółkowska, przewodnicząca zarządu stowarzyszenia.

---

Oto spis referatów i prelegentów, którzy zdecydowali się wystąpić na wspólnej konferencji.

2 czerwca 2009

11.00 - otwarcie konferencji przez prof. Marię Szyszkowską,

11.10 - "Psychologiczne przesłanki wolności indywidualnej", prof. Marceli Klimkowski, dyrektor Instytutu Psychologii UMCS Lublin,

11.40 - "Kategoria wolności w filozofii wychowania", prof. Stanisław Jedynak, dyrektor Instytutu Filozofii UMCS Lublin,

12.10 - "Wolność polityczna i jej rodzaje", prof. Andrzej Zachariasz, dyrektor Instytutu Filozofii Uniwersytetu Rzeszowskiego,

13.00 - 'Elity a wolność w kontekście rozważań wokół inteligencji polskiej", prof. Jerzy Kojkoł, prorektor Akademii Marynarki Wojennej, Gdynia,

13.30 - "Od słowa do słowa. Między wolnością opinii a komunikowaniem", Grzegorz Dobroczyński SJ, Toruń,

15.30 - "Wolność jako założenie obywatelskości", dr. Tomasz Kozłowski, Uniwersytet Warszawski,

15.50 - "Samorządowe instytucje demokracji bezpośredniej jako realizacja praw politycznych jednostki", Grzegorz Ilnicki, Uniwersytet Gdański,

16.10 - "Wolność badań naukowych wobec godności człowieka", Piotr Janiszewski, Uniwersytet Gdański,

16.30 - "Wolność podmiotu w projekcie etyki Michela Fouceault", dr. Sławomir Oliwniak, Uniwersytet Białostocki,

18.00 - "Wolność jednostki w ramach Gemeinschaft i Gesellschaft - rozważania na gruncie teorii F. Tonniesa", Anna Kociołek - Pęksa, Uniwersytet Jagielloński,

18.40 - "Konsumpcjonizm a wolność jednostki", dr. Kamil Zeidler, Uniwersytet Gdański,

19.00 - "Wolność światopoglądowa", Czesław Janik, prezes Stowarzyszenia "Neutrum",

19.20 - "Juliusz Słowacki - wolność osobista", Wojciech Markiewicz, reżyser teatralny, Kraków,

19.50 - "Wolność artysty", Jan Stępień,pisarz, artysta, Nałęczów,


3 czerwca 2009


8.00 - "Ludzie darzący wolnością", prof. Barbara Jedynak, UMCS Lublin,

8.30 - "Teizm a zagadnienie wolności", Tadeusz Mędzelowski, prezes Stowarzyszenia Kuźnica, Tarnów,

8.50 - "Ujęcie wolności w różnych kulturach", Anna Dutka, Uniwersytet Jagielloński,

9.10 - "Wolność w konfucjanizmie", dr Mateusz Stępień, Uniwersytet Jagielloński,

9.30 - "Wycięci z szablonu", Bartosz Żurowski, Uniwersytet Warszawski,

11.00 - 'Wolność i jej zagrożenia", dr Władysław Kulesza, Uniwersytet Warszawski,

11.20 - "Jak bronić wolności obywatela przed wszechwładzą opieki państwa? Z historycznej perspektywy prawa administracyjnego", dr Władysław Pęksa, Uniwersytet Jagielloński,

11.40 - " Zniewolenie lekarzy i pacjentów", dr Lech Budzyński, Nałęczów,

12.00 - "Honor i etyka żołnierska", mjr Jerzy Jakiewicz, Lublin,

12.20 - "Norberto Bobbio - filozofia pokoju i wolności", dr Daniele Stasi, Uniwersytet Rzeszowski,

13.30 - "Separacja Toż-Samego jako wolność obywatelska. Uwagi do `Całości i nieskończoności` E. Levinasa", dr Marcin Pieniążek, prodziekan Wydziału Prawa, Akademia Krakowska,

14.00 - "Wolność polityczna a pluralizm w kulturze", dr. Jacek Breczko, Uniwersytet Medyczny, Białystok,

14.20 - "Upojenie wolnością", prof. Jadwiga Mizińska, UMCS Lublin,

16.00 - "Wolność według Kanta", de Karol Kuźmicz, Uniwersytet Białostocki,

16.20 - "Wolność według Milla", Kamil Hornowski, Uniwersytet Warszawski,

16.40 - "Zasada wolności wedłg Del Vecchio", dr Anna Rossmanith, Uniwersytet Warszawski,

17.00 - "Granice wolności politycznej w partii", Jan Barański, polityk,

18.30 - "Prawa i wolności obywatelskie w świetle Konstytucji RP", Krzysztof Budzyński, Lublin,

18.45 - "Wolność w perspektywie tradycyjnej teorii prawa natury", prof. Anna Kryniecka-Piotrak, Uniwersytet Warszawski,

19.00 - 'Granice wolności", dr Stefan Król, histroyk, malarz, Warszawa,

19.50 - "Wolność człowieka w świetle absolutyzmu a relatywizmu", prof. Maria Szyszkowska, Uniwersytet Warszawski.Konferencję prowadziła prof. Maria Szyszkowska, fot. P. Kawiorski


powrót

Aktualności
- Strona główna
- Wiadomości Attac
- Inne działania

Attac
- Publicystyka
- Przesłania
- Attac w mediach
- Nasze media
- Książki
- Filmy
- Katalog stron
- Inne linki

Polskie Forum Społeczne
- Deklaracja PFS z podpisami
- Wiadomości PFS

Dokumenty
- Dokumenty programowe
- Uchwały, komunikaty
- Oświadczenia
- Finanse
- Konto Attac

Struktura
- Kontakt
- Zarząd

Other languages
- English
- French
- Deutsch

FAQ
- Czy wiesz, że...
- Nasze cele

Copyleft 2004 Stowarzyszenie ATTAC Polska, e-mail: info@attac.org.pl, http://attac.org.pl