Strona główna

Spotkanie Polskiego Forum Społecznego ze związkami zawodowymi
[2009-08-22]

Zieloni informują:

---

Sekretarz generalny Zielonych 2004, Bartłomiej Kozek, wziął udział w konferencji "Polskie Forum Społeczne a związki zawodowe", która odbyła się 20 sierpnia w warszawskiej siedzibie Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. "Potrzeba nam nowej umowy społecznej - między pracą, kapitałem i środowiskiem naturalnym, Zielonego Nowego Ładu" - powiedział.

Spotkanie organizacji społecznych i pracowniczych ma za zadanie stworzenie płaszczyzny do dyskusji nad alternatywnymi rozwiązaniami społecznymi, ekonomicznymi i ekologicznymi, służącymi modernizacji Polski w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Po moderowanej przez Ewę Ziółkowską (ATTAC Polska) i Andrzeja Ziemskiego (przewodniczący Stowarzyszenia Ruch Społeczny „Praca-Pokój-Sprawiedliwość”) głos w dyskusji zabrał Bartłomiej Kozek, który zadeklarował swoje wejście do Polskiego Forum Społecznego:

"O priorytetach tego rządu najlepiej świadczy fakt, że przy szalejących oszczędnościach budżetowych znalazł się dodatkowy miliard złotych na wojnę w Afganistanie, nie ma zaś pieniędzy na zwiększenie poziomu ulgi studenckiej w przewozach kolejowych, pojawiają się za to pomysły na likwidacje rent wdowich. Pakiety antykryzysowe muszą zachowywać równowagę społeczną.

W wielu krajach Unii Europejskiej rośnie świadomość fiaska dotychczasowego modelu polityki gospodarczej. Pakiety antykryzysowe coraz częściej uwzględniają inwestycje w nowoczesne, zielone technologie. Zielony Nowy Ład, który jest w tym momencie najważniejszym postulatem Europejskiej Partii Zielonych (której Zieloni 2004 są członkinią) jest w tym momencie najbardziej postępową odpowiedzią na problemy współczesnego świata. Dla nas rozwój społeczny jest niezbywalnym elementem zrównoważonego rozwoju i nie zapominamy o tym. Potrzeba nam nowej umowy społecznej, gwarantującej równowagę między pracą, kapitałem a środowiskiem naturalnym. Rozwój bez oglądania się na ograniczenia ekosystemów wcześniej czy później się załamie.

Aktualnie najważniejszym wyzwaniem dla nas wszystkich jest poddanie krytycznej analizie raportu "Polska 2030", który dla ekipy Tuska ma stanowić legitymizację ich bezalternatywnej wizji rozwoju naszego kraju. Przez ten 400-stronnicowy dokument trudno się przebić, a jest to konieczne, bowiem ma on stanowić "kompas" dla kolejnych rządów i jest przesiąknięty neoliberalnym sposobem myślenia. Przykładem jest traktowanie w nim słowa "flexicurity" jako uelastycznienia rynku pracy przy jednoczesnej ambiwalencji wobec tworzenia systemu zabezpieczeń społecznych, który gwarantowałby równowagę między pracodawcą a pracownikiem. Również pomysł na to, by przedsiębiorcy mieli większy wpływ na szkolne programy nauczania (podczas gdy o analogicznym uprawnieniu dla związków zawodowych nie ma mowy) nie brzmi dobrze.

Możemy się różnić - ważne, byśmy zachowywali szacunek do swojej różnorodności, szukali punktów wspólnych i uczyli się zrozumienia naszych postulatów. Mam nadzieję, że zasady te urzeczywistnimy wspólnymi siłami w obrębie Polskiego Forum Społecznego."

Podczas dyskusji zgodzono się z zaproponowaną przez Kozka koniecznością dyskusji nad dokumentem "Polska 2030". Sławomir Broniarz, szef Związku Nauczycielstwa Polskiego, uznał z kolei edukację, ochronę zdrowia i ochronę środowiska za "triadę" kluczowych tematów, które powinny być istotne w przekazie związków zawodowych. Wacław Czerkawski, szef Związku Zawodowego Górników w Polsce, przypomniał o wspólnej konferencji Zielonych i ZZG na tematy energetyczne, która pokazała, że istnieje pole do współpracy i zrozumienia wzajemnych postulatów.


za: www.zieloni2004.pl

powrót

Aktualności
- Strona główna
- Wiadomości Attac
- Inne działania

Attac
- Publicystyka
- Przesłania
- Attac w mediach
- Nasze media
- Książki
- Filmy
- Katalog stron
- Inne linki

Polskie Forum Społeczne
- Deklaracja PFS z podpisami
- Wiadomości PFS

Dokumenty
- Dokumenty programowe
- Uchwały, komunikaty
- Oświadczenia
- Finanse
- Konto Attac

Struktura
- Kontakt
- Zarząd

Other languages
- English
- French
- Deutsch

FAQ
- Czy wiesz, że...
- Nasze cele

Copyleft 2004 Stowarzyszenie ATTAC Polska, e-mail: info@attac.org.pl, http://attac.org.pl