Strona główna

OPZZ: Konferencja "Związki Zawodowe a Polskie Forum Społeczne"
[2009-08-22]

OPZZ na swoich stronach informuje o forum:

---

20 sierpnia w siedzibie OPZZ w Warszawie odbyło się pierwsze Polskie Forum Społeczne, wpisujące się w szerszy ruch działalności Światowego Forum Społecznego. Polskie Forum Społeczne ma ambicje utworzenia pierwszej krajowej inicjatywy tego rodzaju. Sierpniowe spotkanie miało na celu inaugurację serii paneli dyskusyjnych. Pierwsza debata poświęcona była tematowi: „Związki Zawodowe a Polskie Forum Społeczne. Jak wspólnie działać dla budowy społeczeństwa obywatelskiego”. Prowadzącymi spotkanie byli: Andrzej Radzikowski (wiceprzewodniczący OPZZ), Wacław Czerkawski (wiceprzewodniczący ZZG), Andrzej Ziemski (PPS), Ewa Ziółkowska (ATTAC), Ryszard Prątkowski (ZZ Inżynierów i Mechaników). W spotkaniu wzięli także udział przedstawiciele różnych stowarzyszeń i organizacji. Nadrzędnym celem pierwszego spotkania było określenie zakresów tematycznych kolejnych paneli dyskusyjnych. Wśród propozycji znalazły się przede wszystkim te, będące w centrum zainteresowania związków zawodowych, a więc kwestie modelu społeczno-gospodarczego rozwoju Polski, zjawisko dyskryminacji zawodowej i potencjalnych możliwości poszerzenia spektrum działań ruchu związkowego, w tym zmiany stereotypu „pracodawca wrogiem pracownika i vice versa”. Poruszono także ważką kwestię antypracowniczego charakteru Konstytucji Europejskiej, która leży u podstaw prawnego usankcjonowania likwidacji polskich stoczni. Zastanawiano się nad możliwościami nadania kierunku rozwoju Unii Europejskiej ku koncepcji unii socjalnej.

Konferencjom tematycznym, z których pierwsza odbędzie się już w październiku i dotyczyć będzie rządowego raportu „Polska 2030”, przyświeca idea poszerzenia pola działania związków zawodowych. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych i Polskie Forum Społeczne pragną stworzyć platformę wolnej wymiany myśli i doświadczeń pracowników różnych branż, która jak w soczewce skupiać będzie wszystkie ważkie kwestie i bolączki współczesnego społeczeństwa.

Forum debaty publicznej ma w swym zamyśle ponadbranżowy charakter. Dyskusje ogólne działaczy związkowych i innych aktywistów będą swego rodzaju współczesną agorą, dającą możliwość zabierania głosu w kwestiach społecznych i obywatelskich. We współczesnej Polsce brakuje miejsca na tak otwartą dyskusję publiczną, gdzie do głosu mogłyby dojść alternatywne, czy wręcz niepopularne w kręgach neoliberalnych tezy.

Kartę Zasad Światowego Forum Społecznego można pobrać http://opzz.org.pl/assets/file/forum.pdf


Za: www.opzz.org.pl

powrót

Aktualności
- Strona główna
- Wiadomości Attac
- Inne działania

Attac
- Publicystyka
- Przesłania
- Attac w mediach
- Nasze media
- Książki
- Filmy
- Katalog stron
- Inne linki

Polskie Forum Społeczne
- Deklaracja PFS z podpisami
- Wiadomości PFS

Dokumenty
- Dokumenty programowe
- Uchwały, komunikaty
- Oświadczenia
- Finanse
- Konto Attac

Struktura
- Kontakt
- Zarząd

Other languages
- English
- French
- Deutsch

FAQ
- Czy wiesz, że...
- Nasze cele

Copyleft 2004 Stowarzyszenie ATTAC Polska, e-mail: info@attac.org.pl, http://attac.org.pl