Strona główna

Obrona tramwajów w Gliwicach
[2009-08-31]

Obywatelski Komitet Obrony Tramwajów pragnie symbolicznie i z należnym szacunkiem dla historii miasta i regionu pożegnać gliwickie tramwaje.Zapraszamy Państwa na oficjalną uroczystość podziękowania tramwajom za 115 lat służby dla społeczeństwa Gliwic i Śląska - 31 sierpnia, poniedziałek, początek gdz. 14.30, skwer przed Urzędem Miasta w Gliwicach.


Wielu z nas pamięta je od dziecka. Obraz głównej ulicy Gliwic, to obraz z tramwajem w tle. Tramwaje to symbol nowoczesności i modernizacji, to wizytówka naszego regionu od ponad 100 lat! Chcemy wspólnie z obywatelami naszego miasta uczcić i zaakcentować ich cywilizacyjne znaczenie nie tylko dla Gliwic, ale dla całego Górnego Śląska. Obecność transportu tramwajowego, jego zakres i skala, od ponad 100 lat stawiała i stawia nasz region w szeregu najbardziej dynamicznie rozwijających się i nowoczesnych obszarów Europy. Teraz ten dorobek jest zaprzepaszczany i niszczony.


Nic nie stanowi lepszej metafory zerwania ze strukturalnym myśleniem o zrównoważonym rozwoju Śląska, niż bezmyślne rozrywanie tramwajowej pajęczyny w naszym regionie. Na naszych oczach niszczony jest najbardziej ekologiczny rodzaj transportu, do którego obecnie wraca wiele europejskich miast (np. Paryż) pełnych wstydu, że przez chwilę odrzuciły tę sprawdzoną, ale i przyszłościową metodę transportową. Mądrzejsi doświadczeniem innych, moglibyśmy uniknąć tego błędu, ale władze miasta postanowiły przeprowadzić na mieszkańcach transportowo-socjologiczny eksperyment. Niepogodzeni z tym faktem organizujemy uroczyste pożegnanie tramwaju, które powinno być równie ważnym wydarzeniem dla historii naszego miasta jak o dzień późniejsze feerie świateł wokół Radiostacji Gliwickiej.Nasza uroczystość jest też zapowiedzią dalszych działań na rzecz obrony gliwickich tramwajów. Wierzymy, że tramwaj powróci. Dążymy konsekwentnie do referendum, jesteśmy zdeterminowani i mocni wiedzą na temat tego jaki powinien być współczesny transport w metropoliach.


W związku z zaplanowanym przez władze miasta na dzień 1 września zastąpieniem gliwickich linii tramwajowych T1 i T4 linią autobusową A4, zapraszamy Państwa na oficjalną uroczystość podziękowania tramwajom za 115 lat służby dla społeczeństwa Gliwic i Śląska.Początek zaplanowaliśmy na godzinę 14.50 przed budynkiem Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ulicy Zwycięstwa 21.Program:
Przygotowania do zgromadzenia rozpoczną się o godzinie 14.30 a całość zakończy się najpóźniej o godzinie 15.30 wg planu:
14.30 przygotowania i zbierania się zgromadzenia na skwerze przed UM i w tym odcinku ul. Zwycięstwa
15.00 happening: „Obywatelskie pożegnanie tramwaju” z udziałem wynajętego tramwaju i muzyki pogrzebowej
15.10-15.15 .zakończenie happeningu
Serdecznie zapraszamy


Symboliczne obchody zostały zorganizowane przez:

OKOTiPKM przy współpracy z GI, SGdG oraz Zielonymi 2004.Dodatkowych informacji na temat obchodów pożegnania tramwajów w dniu 31.08/09 udzielają:Małgorzata Tkacz-Janik

Zieloni 2004

Tel. 609-67-78-74Andrzej Pieczyrak

OKOTiPKM

Tel. 698-44-11-11Więcej informacji o miejskim transporcie szynowym i o walce o uratowanie gliwickiego tramwaju: www.tramwaje.ubf.pl/news.php

Jak komentują likwidację tramwaju w Gliwicach najwyższe instytucje państwowe:

"W Polityce Transportowej Państwa dla obszarów metropolitalnych nadano priorytet rozwojowi systemów szynowych. Wyrazem tego jest zaprogramowanie na lata 2007-2013 znacznych środków finansowych z funduszy unijnych (..). Ze środków tych zamierza skorzystać wiele miast polskich. W tym kontekście decyzja KZK GOP o likwidacji kolejnych linii tramwajowych budzi zdziwienie oraz niepokój o możliwość realizacji zrównoważonego transportu publicznego na obszarze GOP w przyszłości." List Min. Infrastruktury do OKOTiPKM

„Doświadczenia wielu miast europejskich wskazują, że systemy szynowe są najbardziej efektywne w rozwiązywaniu problemów kongestii ulic w miastach oraz redukcji hałasu i zanieczyszczeń emitowanych przez transport miejski. Natomiast w wielu miastach w których zlikwidowano linie tramwajowe, w wyniku wprowadzanych zmian w układach drogowych utracono możliwości odtworzenia tych linii.

Proponuję stosowanie wielokryteriowej oceny zarówno od strony ekonomicznej jak i funkcjonalnej przy podejmowaniu decyzji o likwidacji linii tramwajowych (...).." List Min. Infrastruktury do KZK GOP"Przesłaliśmy Pana list do Rady Miejskiej w Gliwicach – z prośbą o rozpatrzenie i udzielenie Panu oraz naszemu Biuru informacji o sposobie załatwienia sprawy. Reprezentowanie interesów społeczności lokalnych leży w gestii władz samorządowych (...) Mieszkańcy mają ustawowo zagwarantowane prawo decydowania o sprawach dotyczących wspólnoty w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 15 września 2000 roku o referendum lokalnym" List z Kancelarii Prezydenta RP

"Nie sposób zanegować przywołanej przez Państwa ogólnoświatowej tendencji do inwestowania w rozwój komunikacji szynowej na obszarach silnie zurbanizowanych, jako najbardziej ekologicznej uwalniającej środowisko dużych miast od kolejnych zanieczyszczeń" Pismo Wojewody Śląskiego

"Jestem głęboko zaniepokojony przedstawionymi w otrzymanych pismach informacjami, jednak z przykrością musze poinformować - za Pańskim pośrednictwem i społeczność zainteresowaną rozwiązaniem tak ważnego zagadnienia jakim jest przyszłość komunikacji zbiorowej w naszej aglomeracji - iż, wojewoda w granicach ustawowych kompetencji sprawuje nadzór nad jednostkami samorządu gminnego jedynie na podstawie kryterium zgodności podejmowanych działań z prawem (..)" Pismo Wojewody ŚląskiegoListy do przeczytania w całości na stronie www.tramwaje.ubf.pl/viewpage.phptutaj

powrót

Aktualności
- Strona główna
- Wiadomości Attac
- Inne działania

Attac
- Publicystyka
- Przesłania
- Attac w mediach
- Nasze media
- Książki
- Filmy
- Katalog stron
- Inne linki

Polskie Forum Społeczne
- Deklaracja PFS z podpisami
- Wiadomości PFS

Dokumenty
- Dokumenty programowe
- Uchwały, komunikaty
- Oświadczenia
- Finanse
- Konto Attac

Struktura
- Kontakt
- Zarząd

Other languages
- English
- French
- Deutsch

FAQ
- Czy wiesz, że...
- Nasze cele

Copyleft 2004 Stowarzyszenie ATTAC Polska, e-mail: info@attac.org.pl, http://attac.org.pl