Strona główna

Oświadczenie OPZZ w sprawie prywatyzacji zakładów pracy
[2009-09-24]

Oświadczenie

Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych

z dnia 24 września 2009 roku

w sprawie prywatyzacji zakładów pracyBrak rzetelnego dialogu społecznego w sprawach prywatyzacji zakładów pracy prowadzi do nasilającego się niezadowolenia społecznego, które w rezultacie może przerodzić się w falę protestów.

- Szczególne powody do manifestowania mają pracownicy stoczni Gdynia, Gdańsk, Szczecin, stoczni remontowych oraz kooperantów, takich jak poznańskie Zakłady Hipolita Cegielskiego, których los od wielu miesięcy jest niepewny.

- W sierpniu związkowcy z Grupy Kapitałowej Enea ogłosili pogotowie strajkowe, będące protestem przeciwko nieprawidłowościom w zarządzaniu spółką i przygotowywaniu procesu prywatyzacyjnego.

- Związki zawodowe w KGHM Polska Miedź i Kompanii Węglowej zmuszone były wszcząć spory zbiorowe z uwagi na nieskoordynowane i ekonomicznie niekorzystne próby prywatyzacji podejmowane przez rząd.

- W sprawie prawa do gwarancji pracowniczych protestowali m.in. górnicy z kopalni Bukowa Góra, blokując krajową drogę ekspresową E-7.

- Obserwujemy coraz częstsze próby prywatyzowania przedsiębiorstw bez pakietów socjalnych, jak ma to miejsce m.in. w Cefarm Białystok.

Działania rządu w zakresie prywatyzacji każą nam z dużym niepokojem patrzeć w przyszłość.

Najwyraźniej rząd minimalizuje swój wysiłek, preferując szybką prywatyzację. Zapomina, iż nie jest to sprzedaż jedynie przedsiębiorstw, ale także pracowników wraz z ich rodzinami. Musimy też pamiętać, że spółki Skarbu Państwa przynoszą zyski i zasilają budżet państwa w postaci dywidendy i podatków.

Nieudanym procesem prywatyzacji rząd próbuje obciążyć związki zawodowe. Ale to nie związki zawodowe podejmują decyzje prywatyzacyjne. W rzeczywistości organizacje związkowe protestują tylko wtedy, gdy naruszany jest interes zakładu pracy lub ujawniają nieznane opinii publicznej fakty, wskazujące na nieporadność i szkodliwość wielu działań w spółkach skarbu państwa. Kompromitację na polu prywatyzacyjnym rząd zawdzięcza tylko sobie.
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych odnotowuje przypadki wykorzystywania przekształceń własnościowych do ograniczania praw związkowych i pracowniczych.

Brak pozytywnych rezultatów działań rządu na polu gospodarki oraz zaostrzające się wrogie reakcje wobec działalności związków zawodowych skłaniają organizacje związkowe do podejmowania akcji protestacyjnych.

Domagamy się od rządu uwzględnienia w procesie prywatyzacji strategicznych interesów państwa i potrzeb społecznych pracowników prywatyzowanych sektorów.

Apelujemy do rządu, aby w swoich działaniach prywatyzacyjnych rozważył stanowiska pracowników i związków zawodowych prywatyzowanych firm.
Mamy nadzieję, że głos pracowników zostanie przez rząd usłyszany.


Ogólnopolskie Porozumienie
Związków Zawodowych


Warszawa, 24 września 2009 r.powrót

Aktualności
- Strona główna
- Wiadomości Attac
- Inne działania

Attac
- Publicystyka
- Przesłania
- Attac w mediach
- Nasze media
- Książki
- Filmy
- Katalog stron
- Inne linki

Polskie Forum Społeczne
- Deklaracja PFS z podpisami
- Wiadomości PFS

Dokumenty
- Dokumenty programowe
- Uchwały, komunikaty
- Oświadczenia
- Finanse
- Konto Attac

Struktura
- Kontakt
- Zarząd

Other languages
- English
- French
- Deutsch

FAQ
- Czy wiesz, że...
- Nasze cele

Copyleft 2004 Stowarzyszenie ATTAC Polska, e-mail: info@attac.org.pl, http://attac.org.pl