Strona główna

Międzynarodowe seminarium o transformacji ustrojowej
[2009-10-05]Przedstawiciele ATTAC oraz Polskiego Forum Społecznego, na zaproszenie organizatorów, wzięli udział w seminarium, o którym informuje Bartosz Machalica w materiale zamieszczonym w portalu Lewica Pl, www.lewica.pl .


---

2 października w Warszawie odbyło się seminarium "Transformacja ustrojowa w Europie Środkowo-Wschodniej 1989-2009. Perspektywa krytyczna", które zostało zorganizowane przez Ośrodek Myśli Społecznej im. F. Lassalle'a we współpracy z Transform! Europe.

Dwudziesta rocznica rozpoczęcia przemian ustrojowych w naszej części Europy jest doskonałą okazją do podsumowań i pogłębionych analiz czynionych z lewicowej perspektywy. Taki cel przyświecał nam przy organizacji konferencji - mówi Michał Syska, dyrektor OMS im. Lassalle'a.

Uczestnicy seminarium, reprezentujący środowiska akademickie oraz redakcje lewicowych periodyków i wydawnictw, dyskutowali o politycznych, społecznych i ekonomicznych aspektach transformacji oraz partiach i systemach partyjnych w krajach postkomunistycznych.

Grzegorz Konat ekonomista z Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur przedstawił założenia neoliberalnych reform gospodarczych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej po roku 1989 roku oraz wskazał ich negatywne skutki.

Stefan Zgliczyński ("Le Monde Diplomatique") poświęcił swoje wystąpienie analizie polityki zagranicznej państw dawnego bloku wschodniego. Peter Damo z Romanian Social Forum oraz Jiri Malek z czeskiego Society for European Dialoque poddali analizie przebieg i skutki wolnorynkowych przemian w swoich krajach.

Dr Maciej Gdula (Uniwersytet Warszawski, "Krytyka Polityczna") przedstawił wyniki badań dotyczących zmian w strukturze klasowej polskiego społeczeństwa w okresie ostatnich dwóch dekad. Z kolei dr Jarosław Klebaniuk (Uniwersytet Wrocławski) omówił wyniki badań psychologicznych nad społeczną akceptacją nierówności.

Michał Syska (OMS im. F. Lassalle'a) w swoim referacie skupił się na procesie powstawania i instytucjonalizacji partii politycznych w krajach postkomunistycznych. Dr Anna Pacześniak (Uniwersytet Wrocławski) zestawiła wyniki badań dotyczących poglądów politycznych członków Sojuszu Lewicy Demokratycznej oraz Platformy Obywatelskiej.

Proces kształtowania się systemu partyjnego po 1989 roku w Republice Czeskiej przedstawił Jiri Hudecek z Society for European Dialoque, a o cechach rumuńskiej sceny politycznej mówił Peter Damo. Christine Mendelsohn z francuskiej fundacji Espaces Marx mówiła o polityce Unii Europejskiej i potrzebie wspólnych działań sił lewicy z obu części Europy.

Walter Baier, koordynator Transform! Europe, przedstawił projekty badawcze dotyczące ekonomicznych, społecznych i ekologicznych skutków kryzysu oraz sytuacji partii lewicowych w Europie, nad którymi obecnie pracuje Transform.

Uczestniczymy w europejskich projektach z naszymi partnerami z Transform, ale w najbliższym czasie planujemy także inicjatywy dotyczące polskiego życia społecznego. Przygotowujemy m.in. konferencję na temat raportu "Polska 2030" firmowanego przez ministra Michała Boniego oraz seminarium poświęcone polskiemu systemowi partyjnemu - mówił Michał Syska.

OMS im. F. Lassalle'a jest stowarzyszeniem założonym w 2005 roku we Wrocławiu, które zorganizowało do tej pory kilkanaście seminariów, konferencji i spotkań dyskusyjnych (m.in. o prawicowym populizmie, polityce historycznej lewicy, socjalistach z "Solidarności", stosunkach USA - UE, wokół książek Davida Osta i Artura Domosławskiego z udziałem autorów) prowadzi cykliczne szkolenia dla młodych aktywistek i aktywistów (Akademia Młodej Lewicy) oraz kampanię społeczną "Szpitale dla ludzi, nie dla zysku". W 2007 roku staraniem OMS wydano książkę 'Ile ojczyzn? Ile patriotyzmów?".

Transform! Europe jest europejską siecią lewicowych fundacji, instytutów i stowarzyszeń zaangażowanych w działalność analityczno-badawczą. Transform współpracuje także z Party of European Left, europarlamentarną frakcją GUE/NGL oraz World Social Forum.

powrót

Aktualności
- Strona główna
- Wiadomości Attac
- Inne działania

Attac
- Publicystyka
- Przesłania
- Attac w mediach
- Nasze media
- Książki
- Filmy
- Katalog stron
- Inne linki

Polskie Forum Społeczne
- Deklaracja PFS z podpisami
- Wiadomości PFS

Dokumenty
- Dokumenty programowe
- Uchwały, komunikaty
- Oświadczenia
- Finanse
- Konto Attac

Struktura
- Kontakt
- Zarząd

Other languages
- English
- French
- Deutsch

FAQ
- Czy wiesz, że...
- Nasze cele

Copyleft 2004 Stowarzyszenie ATTAC Polska, e-mail: info@attac.org.pl, http://attac.org.pl