Strona główna

ZAPROSZENIE... do zmiany kursu na życie
[2009-11-10]

Sir Julian Rose, Prezes Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi przedstawia swoją nową książkę "Zmieniając kurs na życie. Lokalne rozwiązania globalnych problemów".

- Czy stanie się ona punktem zwrotnym dla Polaków, tak jak ma to miejsce w Wielkiej Brytanii?

Niniejszym zapraszamy na promocję polskiego wydania książki i spotkanie z autorem, które odbędzie się 19 listopada 2009, początek godz.11:00 w restauracji "Mirador" na ul. Grzybowskiej 2, Warszawa, na parterze w Tapas Barze www.kregliccy.pl/mirador.phptutaj

Wydana w marcu 2009 r., w Wielkiej Brytanii, książka "Zmieniając kurs na życie. Lokalne rozwiązania globalnych problemów", to najnowsza praca
brytyjskiego pisarza, rolnika i aktywisty społecznego sir Juliana Rose'a.

Czołowy brytyjski magazyn ekologiczny "The Ecologist" napisał o niej: "to natchniona i dająca natchnienie wszechstronna książka".

"Zmieniając kurs na życie" skupia się na pokazaniu praktycznych, zachowujących ludzką skalę rozwiązań, dla coraz bardziej konfliktogennych problemów społeczno-ekonomicznych. Proponuje dające się zrealizować oddolne i lokalne rozwiązania, w odróżnieniu od oderwanych od rzeczywistości
"odgórnych strategii", prezentuje także nowy program przezwyciężenia widocznego i nie dającego się zatrzymać globalnego kryzysu.

Poprzez swoje działania w kampaniach społecznych razem z Jadwigą Łopatą, Julian Rose jest dobrze znany tym wszystkim, którzy interesują się przyszłością polskiej wsi, żywności i rolnictwa. Jednak jego najnowsza książka idzie dalej i podejmuje wyzwanie zasadniczej "zmiany kursu" w szerokim spektrum dyscyplin takich jak: rolnictwo, nauka, sztuka, zdrowie, edukacja, duchowość i polityka. Jej celem jest nadanie nowego impulsu i wizji napędzanym przez konsumpcję, zuniformizowanym i coraz bardziej pozbawionym głosu społeczeństwom.

Bezkompromisowe przekonanie autora o
konieczności przeciwstawienia się niszczycielskiej sile napędzanej przez korporacje i nieuczciwe rządy w dobie globalizacji z jednej strony oraz z drugiej, pełne szlachetnej pasji, dobrze uzasadnione argumenty na rzecz odbudowy życia wspólnotowego i demokracji tworzonej przez obywateli, to dwa motywy stale obecne w książce.

"Zmieniając kurs na życie" jest potężnym uniwersalnym wezwaniem ludzkości do przebudzenia i śmiałego zmierzenia się z najbardziej zasadniczymi wyzwaniami naszych czasów. Jak wierzy Julian Rose, będzie to działanie prowadzące do odrodzenia nadziei i kreatywności, co zmieni nasz sposób życia i doprowadzi do głębszych, bardziej subtelnych relacji z naturą i innymi ludźmi.

ZAPRASZAMY wszystkich zainteresowanych do udziału w spotkaniu i zapoznaniu się z książką.

Prosimy o potwierdzenie obecności.


=============
ICPPC - International Coalition to Protect the Polish Countryside,
Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi
34-146 Stryszów 156, Poland tel./fax +48 33 8797114
biuro@icppc.pl www.icppc.pl www.gmo.icppc.pl www.eko-cel.pl

powrót

Aktualności
- Strona główna
- Wiadomości Attac
- Inne działania

Attac
- Publicystyka
- Przesłania
- Attac w mediach
- Nasze media
- Książki
- Filmy
- Katalog stron
- Inne linki

Polskie Forum Społeczne
- Deklaracja PFS z podpisami
- Wiadomości PFS

Dokumenty
- Dokumenty programowe
- Uchwały, komunikaty
- Oświadczenia
- Finanse
- Konto Attac

Struktura
- Kontakt
- Zarząd

Other languages
- English
- French
- Deutsch

FAQ
- Czy wiesz, że...
- Nasze cele

Copyleft 2004 Stowarzyszenie ATTAC Polska, e-mail: info@attac.org.pl, http://attac.org.pl