Strona główna

OPZZ przeprowadza nową inicjatywę obywatelską
[2010-02-04]

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych wraz z Super Expressem przeprowadza inicjatywę obywatelską, dotyczącą zmiany ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.


O podjęciu ww. akcji zadecydowały wnioski, płynące z podsumowania 10 lat funkcjonowania reformy emerytalnej. Nie są one optymistyczne dla przyszłych emerytów. Wyliczenia przyszłych świadczeń emerytalnych - "bieda-emerytur", skłoniły więc związki zawodowe do podjęcia akcji, mającej na celu wprowadzenie koniecznych zmian w obecnym, nieefektywnym systemie.

Projekt OPZZ zakłada przyznanie prawa do świadczenia emerytalnego po 35 latach opłacanych składek na ubezpieczenie społeczne w przypadku kobiet i po 40 latach w przypadku mężczyzn.

Koncepcja ta jest odpowiedzią związków zawodowych na budzące kontrowersje i uzasadniony niepokój zamiary koalicji rządowej, dotyczące podwyższenia obecnego wieku emerytalnego.

Na ich tle inicjatywa OPZZ ma być racjonalnym rozwiązaniem stojącym w zgodzie ze zdrowo pojętą sprawiedliwością społeczną.

Aby projekt obywatelski miał szansę znaleźć się w Sejmie, OPZZ przy aktywnej współpracy z "Super Expressem" musi zebrać 100 000 podpisów zwolenników nowego rozwiązania.

Apelujemy więc do wszystkich, którzy liczą na sprawiedliwy system emerytalny w Polsce - zbierajmy podpisy na listach!

Pobierz ze strony OPZZ, www.opzz.org.pl , przeczytaj i pomóż w zbieraniu podpisów:

* Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

* Wykaz obywateli, którzy udzielają poparcia projektowi ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Wypełnione listy z podpisami przesyłajcie na adres:

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
ul. Kopernika 36/40
00-924 Warszawa


z dopiskiem: "Obywatelski Komitet Inicjatywy Ustawodawczej"Jednocześnie pragniemy podziękować wszystkim, którzy aktywnie uczestniczą w zbieraniu podpisów pod listami poparcia dla naszej inicjatywy ustawodawczej.


Za: www.opzz.pl


powrót

Aktualności
- Strona główna
- Wiadomości Attac
- Inne działania

Attac
- Publicystyka
- Przesłania
- Attac w mediach
- Nasze media
- Książki
- Filmy
- Katalog stron
- Inne linki

Polskie Forum Społeczne
- Deklaracja PFS z podpisami
- Wiadomości PFS

Dokumenty
- Dokumenty programowe
- Uchwały, komunikaty
- Oświadczenia
- Finanse
- Konto Attac

Struktura
- Kontakt
- Zarząd

Other languages
- English
- French
- Deutsch

FAQ
- Czy wiesz, że...
- Nasze cele

Copyleft 2004 Stowarzyszenie ATTAC Polska, e-mail: info@attac.org.pl, http://attac.org.pl