Strona główna

Ryszard Bugaj w Olsztynie
[2010-05-01]28 kwietnia odbyły się w Olsztynie, z inicjatywy Młodych Socjalistów i Stowarzyszenia ATTAC, dwa spotkania dyskusyjne z udziałem Ryszarda Bugaja, lewicowego publicysty i ekonomisty, w latach 1992-1998 przewodniczącego Unii Pracy.

W Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego Bugaj wygłosił wykład pt. "Neoliberalizm i alternatywy. Bilans polskiej transformacji". Opisując politykę gospodarczą ostatnich dwudziestu lat prelegent wyraził przekonanie, że pomimo rotacji na scenie politycznej jej zasadnicze kierunki nie ulegały zmianom. W jego przekonaniu dla SLD neoliberalna polityka gospodarcza była akceptowalna ze względu na interesy tego środowiska. Z kolei w rządach ugrupowań solidarnościowych frakcje prosocjalne kierowały się błędnym założeniem, że negatywne skutki transformacji można ograniczyć instrumentami stricte politycznymi.

W trakcie dyskusji poruszony został temat oceny obecnej Konstytucji RP. Ryszard Bugaj zdystansował się od koncepcji zastąpienia obecnej ustawy zasadniczej, podkreślił równocześnie że istnieją w niej regulacje, które powinny zostać znowelizowane. Za przykład podał przepisy dotyczące Trybunału Konstytucyjnego, które w jego opinii dają temu organowi zbyt dużą władzę, mimo że za sędziami Trybunału nie stoi żaden społeczny mandat. Komentując orzecznictwo TK Bugaj stwierdził, że sędziowie często zdają się nie czytać drugiej części art. 2 Konstytucji, mówiącej o sprawiedliwości społecznej. Jego zdaniem o zgodności z Konstytucją ustaw ostatecznie powinien decydować parlament większością 2/3 głosów.

Ryszard Bugaj wziął także udział w spotkaniu dyskusyjnym w Centrum Społecznym MS im. Bolesława Limanowskiego poświęconemu perspektywom lewicy społecznej. W trakcie dyskusji wyraził m.in. pogląd, że w tej kampanii wyborczej brakuje wiarygodnego lewicowego kandydata na urząd Prezydenta RP.


Mateusz Mirys
za: www. lewica.pl, fot. www. mlodzisocjalisci.pl

powrót

Aktualności
- Strona główna
- Wiadomości Attac
- Inne działania

Attac
- Publicystyka
- Przesłania
- Attac w mediach
- Nasze media
- Książki
- Filmy
- Katalog stron
- Inne linki

Polskie Forum Społeczne
- Deklaracja PFS z podpisami
- Wiadomości PFS

Dokumenty
- Dokumenty programowe
- Uchwały, komunikaty
- Oświadczenia
- Finanse
- Konto Attac

Struktura
- Kontakt
- Zarząd

Other languages
- English
- French
- Deutsch

FAQ
- Czy wiesz, że...
- Nasze cele

Copyleft 2004 Stowarzyszenie ATTAC Polska, e-mail: info@attac.org.pl, http://attac.org.pl