Strona główna

Powstaje Polskie Forum Społeczne
[2010-05-02]


Świat nie jest na sprzedaż

Posiedzenie komitetu koordynacyjnego Polskiego Forum Społecznego odbyło się 30 kwietnia w Warszawie. W spotkaniu tym wzięli m.in. udział: prof. Maria Szyszkowska, reprezentująca Pacyfistyczne Stowarzyszenie Wolnej Myśli, Andrzej Radzikowski, wiceprzewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, Wacław Czerkawski, wiceprzewodniczący Związku Zawodowego Górników, Ewa Ziółkowska, przewodnicząca stowarzyszenia Attac. W dyskusji nad kształtem polskiego forum wzięli także udział przedstawiciele innych stowarzyszeń, związków i organizacji społecznych, jak: OPZZ Region Mazowsze (Jerzy Wiśniewski), Zielony Instytut (Beata Maciejewska, Dariusz Szwed), Neutrum (Czesław Janik), Ruch Społeczny "Praca-Pokój-Sprawiedliwość" (Wanda Gontarz), Fundacja Przestrzenie Dialogu (Małgorzata Tkacz - Janik), Ogólnopolski Związek Bezrobotnych (Zbigniew Kaźmierczak), Młodzi Socjaliści (Daniel Wójcik), "Przegląd Socjalistyczny" (Jacek Kłopotowski), Obywatel (Rafał Bakalarczyk) i Stowarzyszenie Kultury Europejskiej (Jan Stępień).

Celem spotkania było ustalenie terminu, miejsca i czasu trwania PFS oraz przedyskutowanie tematów, które członkowie komitetu koordynacyjnego uznali za bardzo istotne dla polskiego społeczeństwa, choć rzadko poruszane w mediach. Przy okazji zwrócono uwagę na fatalne funkcjonowanie polskich mediów, które zajmują się głównie tzw. sensacjami i obrzeżami rzeczywistości.

Tematy Polskiego Forum Społecznego, zaproponowane na spotkaniu, to m.in. zielony nowy ład, neutralność światopoglądowa, pacyfizm, społeczna gospodarka rynkowa, płace i emerytury, mechanizm wykluczenia, egoizm i apatia polskich elit. Na kolejnych spotkaniach komitet koordynacyjny PFS zajmie się stworzeniem konkretnego planu poszczególnych konferencji i seminariów. Wstępnie ustalono, że Polskie Forum Społeczne odbędzie się jesienią tego roku.

- Każdemu forum społecznemu, od światowego po europejskie i lokalne przyświeca hasło „Świat nie jest na sprzedaż – mówi Ewa Ziółkowska, przewodnicząca alterglobalistycznego stowarzyszenia Attac. - Hasło to jest protestem przeciwko globalnemu neoliberalizmowi, który stworzył straszny świat zysku ponad wszystko. Świat, którym bogaci bogacą się jeszcze bardziej i w którym powstają coraz większe obszary ubóstwa. Świat, w którym eksploatuje się przyrodę i ludzi do granic możliwości. W Polsce każda ekipa rządząca sprzyjała neoliberalnej doktrynie, a obecna jest jej szczególnie pilnym uczniem. Wyrządziło to ogromne szkody w polskim społeczeństwie. Dlatego też celem Polskiego Forum Społecznego jest zintegrowanie środowisk, które mają inne spojrzenia na ekonomię i funkcjonowanie społeczeństwa i pokazanie, że „inny świat jest możliwy”.


(pk)


powrót

Aktualności
- Strona główna
- Wiadomości Attac
- Inne działania

Attac
- Publicystyka
- Przesłania
- Attac w mediach
- Nasze media
- Książki
- Filmy
- Katalog stron
- Inne linki

Polskie Forum Społeczne
- Deklaracja PFS z podpisami
- Wiadomości PFS

Dokumenty
- Dokumenty programowe
- Uchwały, komunikaty
- Oświadczenia
- Finanse
- Konto Attac

Struktura
- Kontakt
- Zarząd

Other languages
- English
- French
- Deutsch

FAQ
- Czy wiesz, że...
- Nasze cele

Copyleft 2004 Stowarzyszenie ATTAC Polska, e-mail: info@attac.org.pl, http://attac.org.pl