Strona główna

Deklaracja I Polskiego Forum Społecznego
[2010-11-06]


Inny świat jest możliwy, inna Polska jest konieczna

Uczestnicy i uczestniczki Polskiego Forum Społecznego wyrażają sprzeciw wobec kierowania się we współczesnym świecie wyłącznie zyskiem, który trafia przede wszystkim do niewielkiej grupy najbogatszych kosztem rozwoju społecznego i ochrony środowiska.

Protestujemy przeciwko neoliberalnej polityce rozwoju kraju (zawartej między innymi w rządowym dokumencie "Polska 2030 - wyzwania rozwojowe"). Gdy zysk staje się najważniejszy, łamane są prawa człowieka, w tym prawa pracownicze, prawa kobiet, prawa mniejszości.

Kierowanie się wyłącznie zasadami "wolnego rynku" skutkuje łamaniem praw do ochrony zdrowia, edukacji, mieszkania, zabezpieczeń społecznych, czystego środowiska i rozbija więzi społeczne, oraz nie sprzyja rozwojowi życia duchowego.

Uczestnicy i uczestniczki Polskiego Forum Społecznego domagają się zaprzestania militaryzacji polskiej polityki i wycofania polskich wojsk z Afganistanu, redukcji wydatków na zbrojenia i przeznaczenia ich na cele społeczne.


I Polskie Forum Społeczne

6.11.2010. Warszawahttp://polskieforumspoleczne.blogspot.com/2010/11/deklaracja-i-polskiego-forum-spoecznego.html

powrót

Aktualności
- Strona główna
- Wiadomości Attac
- Inne działania

Attac
- Publicystyka
- Przesłania
- Attac w mediach
- Nasze media
- Książki
- Filmy
- Katalog stron
- Inne linki

Polskie Forum Społeczne
- Deklaracja PFS z podpisami
- Wiadomości PFS

Dokumenty
- Dokumenty programowe
- Uchwały, komunikaty
- Oświadczenia
- Finanse
- Konto Attac

Struktura
- Kontakt
- Zarząd

Other languages
- English
- French
- Deutsch

FAQ
- Czy wiesz, że...
- Nasze cele

Copyleft 2004 Stowarzyszenie ATTAC Polska, e-mail: info@attac.org.pl, http://attac.org.pl