Strona główna

ATTAC w Nałęczowie
[2011-03-09]


Przedstawiciele ATTAC wzięli udział w dniach 1 - 2 marca 2011 roku w ogólnopolskiej konferencji:

„Wielopartyjność jako warunek demokracji”

Nałęczów, Pałac Małachowskich.

Prowadzenie obrad dr Władysław Kulesza
WTOREK

11.oo. Powitanie Uczestników konferencji

Prezes Uzdrowiska Nałęczów Wojciech Gucma

Wystąpienie Wicewojewody Lubelskiego

Pani Henryki Strojnowskiej

Otwarcie obrad

Jego Magnificencja Profesor Stanisław Dawidziuk

Rektor Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie

Wprowadzenie do obrad

Prof. zw. dr hab. Maria Szyszkowska,

Kierownik Katedry Filozofii Prawa Wyższej Szkoły Menedżerskiej i Uniwersytet Warszawski

11.3o. Partia polityczna: interesy a wartości, idee i cele

Prof. zw. dr hab. Andrzej Zachariasz, Dyrektor Instytutu Filozofii Uniwersytet Rzeszowski

Dyskusja

12.15. Wielopartyjność jako źródło partiokracji
Prof. zw. dr hab. Jerzy Muszyński, Dziekan Wydziału Prawa

Wyższej Szkoły Menedżerskiej, Warszawa

Dyskusja

13.oo. Praktyka demokracji na przykładzie ostatnich wyborów samorządowych w Nałęczowie. Refleksje kandydata

Dr Andrzej Mazierski, Prezes Stowarzyszenia JUTRO NAŁĘCZÓW

Dyskusja14.15. Obiad w „Ewelinie”


15.15. Neoliberalny kontekst wolności politycznej

Prof. dr hab. Jerzy Oniszczuk, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Dyskusja

16.oo. Wpływ ordynacji wyborczej i sposobu finansowania partii na system wielopartyjny RP

Prezes Czesław Janik, Stowarzyszenie NEUTRUM, Warszawa

Dyskusja

16.45.Znaczenie współpracy różnorodnych partii politycznych ponad podziałami ideologicznymi

Stanley Devine, Wielka Brytania

Dyskusja

17.30. Przerwa na kawę

18.oo. Spojrzenie na systemy partyjne i próba nieprofesjonalnej diagnozy następstw społecznych

Prof. zw. dr hab. Marceli Klimkowski, UMCS, Wojciechów

18.3o. Projekt polityki apartyjnej

Prof. dr hab. Stefan Symotiuk, Wyższa Szkoła Umiejętności, Kielce

19.oo. Upadek znaczenia partii lewicowych w Polsce
Prof. zw. dr hab. Maria Szyszkowska, Nałęczów

19.2o. Dyskusja

2o.oo. Kolacja w „Ewelinie”


ŚRODA

8.3o. Śniadanie w „Ewelinie”

9.3o. Upartyjnienie – podejście peiperowskie

Prof. zw. dr hab. Jadwiga Mizińska, UMCS Lublin

10.oo. Kryzys wielopartyjności jako zagrożenie demokracji

Dr Anna Kryniecka-Piotrak, WPiA, Uniwersytet Warszawski

1o.2o. Wielopartyjność – niezbędny i kłopotliwy fundament demokracji czyli o szkodliwości jednomandatowych okręgów wyborczych

Dr Władysław Kulesza, WPiA, Uniwersytet Warszawski


1o.4o. Dyskusja

Przerwa na kawę


12.oo. Partie – media – społeczeństwo

Redaktor Naczelny Andrzej Ziemski, Przegląd Socjalistyczny, Warszawa

12.2o. Życie równoległe partyjnych liderów

Dr Jan Krzyżanowski, Otwock


12.4o. Dyskusja

13.3o. Obiad w „Ewelinie”


14.3o. Wielopartyjność a prawo

Dr Tomasz Kozłowski, WPiA, Uniwersytet Warszawski


14.5o. Parytet w dzisiejszej Polsce

Lek. med. Edyta Jakiewicz, Doktorantka Uniwersytetu Warszawskiego

15.1o. Między warcholstwem i klientelizmem. Polskie obciążenia

Dr Jacek Breczko, Uniwersytet Medyczny, Białystok

15.30. Krytyka partyjności

Dr Anna Rossmanith, WPiA, Uniwersytet Warszawski

15.5o. Dyskusja

Przerwa na kawę

17.oo. Złudzenie demokracji a pieniądze

Grzegorz Czekaj, Centrum Finansowe Puławska, Warszawa

17.2o. Szanse wielopartyjności w zglobalizowanym świecie

Robert Sawicki, Doktorant Uniwersytetu Warszawskiego

17.4o. Monopartyjność jako zagrożenie dla wolności światopoglądowej

Robert Kochański, Doktorant Uniwersytetu Warszawskiego

18.oo. Bezpieczeństwo socjalne a wielopartyjne państwo demokratyczne

Lek. med. Janusz Stasiak, Opole

18.20. Krajobraz polityczny we Francji

Prezes Ewa Ziółkowska, ATTAC Polska, Kielce

18.4o. Dyskusja

Zamknięcie obrad


Fot. P. Kawiorski - na zdjęciu - prof. Maria Szyszkowska z ATTAC - organizatorka konferencji.powrót

Aktualności
- Strona główna
- Wiadomości Attac
- Inne działania

Attac
- Publicystyka
- Przesłania
- Attac w mediach
- Nasze media
- Książki
- Filmy
- Katalog stron
- Inne linki

Polskie Forum Społeczne
- Deklaracja PFS z podpisami
- Wiadomości PFS

Dokumenty
- Dokumenty programowe
- Uchwały, komunikaty
- Oświadczenia
- Finanse
- Konto Attac

Struktura
- Kontakt
- Zarząd

Other languages
- English
- French
- Deutsch

FAQ
- Czy wiesz, że...
- Nasze cele

Copyleft 2004 Stowarzyszenie ATTAC Polska, e-mail: info@attac.org.pl, http://attac.org.pl