Strona główna

Oświadczenie na temat sytuacji w Grecji
[2011-06-27]
Unia Europejska i Międzynarodowy Fundusz Narodowy postawiły Grecję w wyjątkowo trudnej sytuacji. Narzucony przez nie plan oszczędnościowy i prywatyzacyjny jest wyjątkowo drakoński. Po raz kolejny okazało się, że finansowe instytucje europejskie nie mają najmniejszego zamiaru ustąpić wobec żądań ruchów społecznych i to zarówno w Grecji, jak i Hiszpanii, Irlandii czy Portugalii.Dług publiczny Grecji, jak to doskonale wiedzą ekonomiści, jest niemożliwy do udźwignięcia, a narzucona Grekom polityka oszczędnościowa doprowadzi ten kraj do wielkiego kryzysu społecznego, którego początki już dzieją się na naszych oczach. Nie ma też najmniejszej nadziei, by polityka ta przyczyniła się w przyszłości do równowagi ekonomicznej w Grecji. Bardziej jest prawdopodobne, że spowoduje ona jeszcze większą recesję.Dlatego też nie wszystkie rządy europejskie są zgodne co do tego, że społeczeństwo greckie powinno w całości wziąć na siebie ciężar długu. Rząd niemiecki domagał się, aby banki europejskie podzieliły się z Grecją tym ciężarem. Jednak nie spotkało się to z najmniejszą aprobatą dyrekcji Banku Europejskiego. Czy oznacza to, że Europa socjalna, ciągle jeszcze żywotna w zachodnich krajach UE, zaczyna całkiem odchodzić w przeszłość? Tak jak stało się to już wcześniej w krajach wschodu, w tym Polsce?Ta wojna, wytoczona Europie socjalnej, uderzy we wszystkie kraje UE. Dlatego też europejskie ruchy społeczne powinny solidaryzować się narodem greckim, a przede wszystkim przeciwstawić się finansowej dyktaturze, która zaczyna doprowadzać narody Europy do coraz większej biedy, bezrobocia i niepewnego jutra.Attac Polska

27.06.2011powrót

Aktualności
- Strona główna
- Wiadomości Attac
- Inne działania

Attac
- Publicystyka
- Przesłania
- Attac w mediach
- Nasze media
- Książki
- Filmy
- Katalog stron
- Inne linki

Polskie Forum Społeczne
- Deklaracja PFS z podpisami
- Wiadomości PFS

Dokumenty
- Dokumenty programowe
- Uchwały, komunikaty
- Oświadczenia
- Finanse
- Konto Attac

Struktura
- Kontakt
- Zarząd

Other languages
- English
- French
- Deutsch

FAQ
- Czy wiesz, że...
- Nasze cele

Copyleft 2004 Stowarzyszenie ATTAC Polska, e-mail: info@attac.org.pl, http://attac.org.pl