Strona główna

Spotkajmy się na Wall Street i wszystkich giełdach świata! (tekst archiwalny)
[2011-09-18]Spotkajmy się na Wall Street i wszystkich giełdach świata!

Demonstracje w Seattle, Pradze, Nicei, Davos, Neapolu, Quebec, Goeteborgu i Genui odegrały ważną rolę kierując uwagę opinii publicznej na organizowanie się protestu przeciw skutkom urzeczywistniania doktryn neoliberalnych. Cel ten został osiągnięty.

Nie pomagają już stalowe zapory i zmienianie miast w oblężone twierdze - obrońcy społeczeństwa obywatelskiego zmusili WTO do rejterady do Kataru, a przywódców G8 - w Góry Skaliste. Przedstawicielom establishmentu wydaje się, że jeśli zdołają się jeszcze bardziej odizolować od społeczeństw, to będą mogli zignorować głosy sprzeciwu wobec ich poczynań. Mylą się.

Proponujemy rozszerzenie formuły akcji podejmowanych w obronie praw narodów, społeczności lokalnych i jednostek. Politycy pełnią obecnie rolę heroldów ogłaszających decyzje, które de facto podejmuje oligarchia finansowa, będąca mózgiem systemu. Jego układem nerwowym są giełdy i banki.

Uważamy, że najlepszym obecnie sposobem skłonienia elit polityczno-finansowych do podjęcia rozmów jest przeprowadzenie zakrojonych na szeroką skalę pokojowych manifestacji właśnie w tych newralgicznych punktach, tj. na giełdach całego świata.

Może to zmusić rządzących do ustępstw. Tak chętnie bowiem przez nich stosowane rutynowe środki prewencji i działania sił represyjnych w tym przypadku mogłyby przynieść rezultaty odwrotne do zamierzeń - same w sobie grożąc sparaliżowaniem systemu.

Dotychczas akcje protestacyjne podejmowane były w odpowiedzi na spotkania możnych tego świata. Pora przejść do ofensywy eksponując pozytywny charakter naszych postulatów i wyznaczając własne kalendarium.

Wzywamy zatem wszystkie organizacje obywatelskie i wszystkich ludzi dobrej woli do złożenia wizyty na Wall Street w Nowym Jorku, a także na giełdach w Londynie, Paryżu, Frankfurcie, Tokio i we wszystkich innych miastach, gdzie działają te instytucje finansowe, by przypomnieć o istnieniu ludzkości i jej rzeczywistych problemów czcicielom pieniądza wpatrującym się wyłącznie w notowania kursów.

Jako termin pierwszej serii tych demonstracji - dla upamiętnienia tego, co stało się w Genui - proponujemy 20 października 2001. Akcja ta - poprzedzona odpowiednią kampanią informacyjną i wspierana równoległymi działaniami w internecie - powinna być prowadzona aż do chwili, gdy zostaną spełnione nasze postulaty.

Celowe wydaje się nam skoncentrowanie na pięciu zasadniczych sprawach:

1) Powszechne wprowadzenie podatku Tobina i przeznaczenie uzyskanych w ten sposób wpływów na cele społeczne.

2) Likwidacja "rajów podatkowych", które poprzez oszustwa fiskalne poważnie ograniczają środki budżetowe większości państw świata, stając się generatorem ubóstwa.

3) Sektor usług publicznych tj. opieki zdrowotnej, edukacji, kultury, transportu publicznego oraz dostęp do niezbędnych do życia zasobów (bogactw naturalnych, źródeł energii, wody pitnej) musi pozostać pod kontrolą społeczną.

4) W związku z kolejną turą rozmów WTO na temat GATS żądamy zniesienia wszystkich przywilejów dla korporacji ponadnarodowych.

5) Żądamy powstrzymania niszczenia środowiska naturalnego, szczególnie poprzez:

 niezwłoczne wcielenie w życie zasad protokołu z Kioto, dotyczących emisji szkodliwych substancji do atmosfery ziemskiej - wszyscy jesteśmy mieszkańcami tej planety i żaden rząd nie ma prawa - jak uczynił to rząd Stanów Zjednoczonych - kierować się tu wyłącznie własnymi, wąsko pojmowanymi interesami;

 wstrzymanie wyrębu lasów tropikalnych i wycinania całych kompleksów leśnych w różnych częściach świata;

 podjęcie działań na rzecz bezwzględnego respektowania praw dotyczących gatunków chronionych i zagrożonych zagładą.

Chcielibyśmy, by symbolem naszego protestu stała się otwarta dłoń - odwieczny symbol pokojowych intencji i odcięcia się od przemocy, przypominając zarazem o naszych pięciu postulatach. Wyruszmy do walki trzymając ją wysoko uniesioną jako świadectwo wyboru zasady non-violence. Jesteśmy dostatecznie liczni, by nie można było nas zignorować.

Stara zasada "dziel i rządź" jest najsilniejszym orężem każdej władzy. Wystrzegajmy się zatem wewnętrznych sporów i pokus "łatwych zwycięstw". Pamiętajmy, że tylko jednocząc się wokół jasno określonych celów można odnieść triumf i że nigdy nie bywa on ostateczny - każde zaniechanie oznacza bowiem odwrót.

Przed dwunastu laty runął mur berliński, będący symbolem podzielonego świata. Niestety, świat nadal pozostaje podzielony, choć linie tego podziału przebiegają gdzie indziej. Szczególnym symbolem tych podziałów - nie tylko z racji nazwy - choć można by tu rzec nomen omen - jest bez wątpienia Wall Street. Jej lustrzanym odbiciem i zwielokrotnieniem są wszystkie inne centra finansowe współczesnego świata. Dlatego właśnie tam wyznaczmy sobie spotkanie i okażmy naszą determinację. Politycy są jedynie dworzanami absolutnego władcy - Pieniądza. Zdetronizujmy go - czas proklamować republikę rozsądku na zdewastowanej jego rządami Ziemi, zwłaszcza w obliczu wyzwań, przed którymi stoi nasza cywilizacja.

Media nazywają nas "antyglobalistami". Ta etykietka jest fałszywym uproszczeniem. Międzynarodowy ruch społeczny - zainicjowany w Seattle, ukonstytuowany w Porto Alegre i skonsolidowany w Genui - działa przecież na rzecz tych samych praw dla wszystkich mieszkańców naszej planety. Ruch ten łączy ludzi ponad granicami i będzie on w stanie obalić coraz wyższe mury, wznoszone przez oligarchię, która - jakże paradoksalnie - nazywa "globalizacją" zawłaszczanie świata dla swoich partykularnych potrzeb i interesów.

Spotkajmy się na Wall Street! Skruszmy mury zachłanności, strachu i egoizmu!

ATTAC - Polska

14.08.2001powrót

Aktualności
- Strona główna
- Wiadomości Attac
- Inne działania

Attac
- Publicystyka
- Przesłania
- Attac w mediach
- Nasze media
- Książki
- Filmy
- Katalog stron
- Inne linki

Polskie Forum Społeczne
- Deklaracja PFS z podpisami
- Wiadomości PFS

Dokumenty
- Dokumenty programowe
- Uchwały, komunikaty
- Oświadczenia
- Finanse
- Konto Attac

Struktura
- Kontakt
- Zarząd

Other languages
- English
- French
- Deutsch

FAQ
- Czy wiesz, że...
- Nasze cele

Copyleft 2004 Stowarzyszenie ATTAC Polska, e-mail: info@attac.org.pl, http://attac.org.pl