Strona główna

10 lat Attac – 10 lat ruchu alterglobalistycznego w Polsce
[2011-09-27]


Konferencja, poświęcona dziesięcioletniej historii polskiego stowarzyszenia Attac oraz ruchu alterglobalistycznego w naszym kraju, odbyła się 24 września w siedzibie OPZZ w Warszawie.

Spotkanie prowadziła przewodnicząca Attac Polska – Ewa Ziółkowska. Na wstępie wiceprzewodniczący Attac, Piotr Kawiorski odczytał listy gratulacyjne, nadesłane z okazji rocznicy przez Partię Zielonych oraz stowarzyszenie im. Lassala.

Polski Attac powstał w Gdańsku 15 września 2001 roku i był pierwszym tego typu stowarzyszeniem alterglobalistycznym w krajach Europy Wschodniej. W latach późniejszych utworzono stowarzyszenia Attac w Rumunii i na Węgrzech, lecz do dzisiaj funkcjonuje tylko Attac węgierski. W Polsce zorganizowano grupę działaczy Attac nie tylko w Gdańsku, ale także Warszawie, Kielcach (w których obecnie mieści się siedziba stowarzyszenia) Łodzi, Katowicach, a nieco później we Wrocławiu.

Do grona założycieli stowarzyszenia należą Joanna i Andrzej Gwiazdowie. Dziesięć lat temu Andrzej Gwiazda został pierwszym przewodniczącym Rady Programowej polskiego Attac, a Joanna Gwiazdowa pierwszą wiceprzewodniczącą zarządu stowarzyszenia. Kolejni współtwórcy polskiego Attac, to: mieszkająca we Francji Ewa Kubasiewicz, która weszła w skład Rady Programowej, Stefan Adamski (również członek Rady), jego żona Hanna Adamska, Maciej Muskat, pierwszy przewodniczący oraz Wojciech Stefaniszyn, członek zarządu.

Polski Attac, jak wiele innych stowarzyszeń, przeżywał zmienne koleje losu, szczęśliwie jednak dotarł do swojego dziesięciolecia. Brał udział w wielu przedsięwzięciach alterglobalistycznych, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Stał się członkiem międzynarodowej struktury Attac Europa, uczestniczył w protestach przeciwko polityce G20, w europejskich forum socjalnych, uniwersytetach letnich, jak chociażby miesiąc temu we Freiburgu, gdzie przygotowywał własne seminaria. Należy do międzynarodowej sieci „Privatattac”, zajmującej się prywatyzacją usług publicznych. W Polsce Attac organizował seminaria, przedstawiające różne aspekty ekonomii neoliberalnej, a także przygotowujące I Polskie Forum Społeczne, które odbyło się w listopadzie ubiegłego roku.

Podczas rocznicowej konferencji pierwszy zabrał głos wiceprzewodniczący OPZZ, Andrzej Radzikowski, który mówił o współpracy między związkami zawodowymi a ruchami społecznymi i o wynikających z tego obopólnych korzyściach. Prof. Maria Szyszkowska, członkini Attac i przewodnicząca Pacyfistycznego Stowarzyszenia Wolnej Myśli zwróciła w swoim wystąpieniu uwagę na występującą w naszym kraju dyskryminację mniejszości oraz kobiet.

Członek zarządu Attac, Ryszard Prątkowski przedstawił koncepcję wprowadzenia podatku Tobina, czyli podatku od obrotów kapitałowych, który jest czołowym hasłem Attac. Na temat lewicy i ruchów społecznych mówił Bogusław Gorski, przewodniczący Rady Naczelnej PPS. Andrzej Ziemski, przewodniczący Ruchu Społecznego „Pokój, Praca, Sprawiedliwość” zatytułował swoje wystąpienie „Dokąd od neoliberalizmututaj;. O licznych problemach, w tym natury finansowej, na jakie napotykają w polskiej rzeczywistości organizacje społeczne, opowiadał Adam Sandauer, przewodniczący stowarzyszenia „Primum Non Nocere”.

Wystąpienia te okazały się bardzo interesujące i wywołały wśród uczestników konferencji ożywioną dyskusję.


(%)


fot. pk

powrót

Aktualności
- Strona główna
- Wiadomości Attac
- Inne działania

Attac
- Publicystyka
- Przesłania
- Attac w mediach
- Nasze media
- Książki
- Filmy
- Katalog stron
- Inne linki

Polskie Forum Społeczne
- Deklaracja PFS z podpisami
- Wiadomości PFS

Dokumenty
- Dokumenty programowe
- Uchwały, komunikaty
- Oświadczenia
- Finanse
- Konto Attac

Struktura
- Kontakt
- Zarząd

Other languages
- English
- French
- Deutsch

FAQ
- Czy wiesz, że...
- Nasze cele

Copyleft 2004 Stowarzyszenie ATTAC Polska, e-mail: info@attac.org.pl, http://attac.org.pl