Strona główna

Attac w Sejmie
[2012-10-12]Przedstawiciele Attac wzięli udział w inauguracyjnym spotkaniu Parlamentarnego Zespołu Zrównoważonego Rozwoju Społecznego „Społeczeństwo FAIR”.

Debata, która prowadziła pani poseł Anna Grodzka, przewodnicząca Zespołu, zgromadziła przedstawicieli Parlamentu oraz kilkunastu organizacji pozaparlamentarnych, w tym Attac i OPZZ. Zebrani wysłuchali referatu prof. Ryszarda Szarfenberga, wystąpienia Piotra Ikonowicza oraz wzięli udział w dyskusji na temat działań programowych Zespołu.

Przedstawiciele Attac zostali zaproszeni do dalszych prac w gronie założycieli zespołu "Fair", co oznacza nową jakość w działaniach stowarzyszenia.

(%)


„SPOŁECZEŃSTWO FAIR”

Parlamentarny Zespół
Zrównoważonego Rozwoju Społecznego


Przeświadczeni, że w warunkach zglobalizowanej gospodarki i zglobalizowanego społeczeństwa informacyjnego, dalszy stabilny rozwój Polski, Europy i cywilizacji wyrażający się godziwym poziomem życia obywateli i adekwatną do postępu cywilizacyjnego jakością życia, nie są możliwe bez zachowania równowagi w sferze społecznej i gospodarczej.

Dostrzegając, że każda dobrze funkcjonująca, efektywna gospodarka nie jest skutkiem działania „wolnego rynku”, lecz odwrotnie: to dobrze funkcjonujące społeczeństwo jest gwarancją efektywnego gospodarowania.

W przekonaniu, że państwa ignorujące społeczeństwo i unikające prowadzenia aktywnej polityki społecznej, prowadzące politykę pogłębiającą ekonomiczne różnice społeczne i poczucie niesprawiedliwości, uchylające się od racjonalnego gospodarowania zasobami Ziemi oraz zasobami kapitału społecznego i ignorujące potrzeby przyszłych pokoleń działa przeciwko naturalnym potrzebom i oczekiwaniom każdego człowieka. Że sukces społeczny i gospodarczy zależy od tego na ile państwo i demokratyczne struktury ponadpaństwowe będą potrafiły wyzwolić powszechną produktywną przedsiębiorczość;

Będąc przekonanymi, że sukces społeczny i gospodarczy, postęp technologiczny i poprawienie jakości życia społeczeństwa nie są możliwe bez pielęgnowania przez demokratyczne państwo takich wartości jak: wolności osobiste, praworządność, równość szans, różnorodność i solidarność społeczna, a także solidarność pomiędzy pracodawcami i pracownikami, państwami i narodami;

Dostrzegając, że państwo, które znacznej części swego społeczeństwa oferuje poczucie ekonomicznej niesprawiedliwości, podważa sens swego istnienia, a Państwo które hamuje możliwości awansu społecznego i osobistego sukcesu, nie stworzy kreatywnego i innowacyjnego społeczeństwa i nie w pełni korzysta z potencjału jaki posiada;

Pragnąc działać ponad politycznymi podziałami, wspomagani przez ekspertów i zapraszanych gości, w nadziei wdrażania przedstawionych wyżej idei i wartości w praktykę, z myślą o zrównoważonym rozwoju społecznym, będziemy inspirować i inicjować zmianę polityki - tworzyć dla Polski polityczną ofertę społeczeństwa FAIR.

Z tymi intencjami powołujemy:

„SPOŁECZEŃSTWO FAIR”

Parlamentarny Zespół Zrównoważonego Rozwoju Społecznego

www.ruchpalikota.org.pl/klub-poselski/spotkanie-inauguracyjne-parlamentarnego-zespolu-zrownowazonego-rozwoju-spolecznego1(Fot. M. Prokop-Paczkowska)

powrót

Aktualności
- Strona główna
- Wiadomości Attac
- Inne działania

Attac
- Publicystyka
- Przesłania
- Attac w mediach
- Nasze media
- Książki
- Filmy
- Katalog stron
- Inne linki

Polskie Forum Społeczne
- Deklaracja PFS z podpisami
- Wiadomości PFS

Dokumenty
- Dokumenty programowe
- Uchwały, komunikaty
- Oświadczenia
- Finanse
- Konto Attac

Struktura
- Kontakt
- Zarząd

Other languages
- English
- French
- Deutsch

FAQ
- Czy wiesz, że...
- Nasze cele

Copyleft 2004 Stowarzyszenie ATTAC Polska, e-mail: info@attac.org.pl, http://attac.org.pl