Strona główna

Przypominamy...
[2008-07-10]

W związku z pytaniami o powody zerwania współpracy Attac z KPiORP i pojawiającymi się anonimami szkalującymi nasze stowarzyszenie, przypominamy jeden z dokumentów stowarzyszenia z dnia 28 lipca 2007 roku:


W związku z decyzją Zarządu Głównego odnośnie wystąpienia ATTAC Polska z Komitetu Pomocy i Obrony Represjonowanych Pracowników (KPiORP), prosimy o podanie do wiadomości wszystkich członków i członkiń Stowarzyszenia ATTAC Polska powodów wystąpienia. Jednocześnie wyrażamy swoje rozczarowanie faktem, iż przystąpienie do KPiORP i wystąpienie z niego były przedmiotem dyskusji prowadzonej jedynie w gronie osób należących do Zarządu Głównego, a nie wśród wszystkich członków i członkiń ATTAC. "

Zarząd Attac zauważa kilka niebezpiecznych faktów, świadczących na niekorzyść wszelkich związków z organizacją według nas sprawującą kontrolę nad KPiORP, czyli Polską Partią Pracy. W wielu publikacjach podnoszone są obecnie kwestie związane z przeszłością PPP. Okazuje się, że ta partia współpracowała z organizacjami nacjonalistycznymi, w tym m.in. z Narodowym Odrodzeniem Polski (NOP) oraz francuskim Frontem Narodowym Le Pena. Związki te obejmowały wzajemne porozumienia o współpracy oraz spotkania, m.in. delegacje francuskiego Frontu Narodowego gościły na Śląsku na zaproszenie liderów PPP. Partia ta nigdy nie wydała żadnego oświadczenia, w którym odcinałaby się od swojej przeszłości. Inaczej mówiąc, padłoby na nas podejrzenie, że współpracujemy z organizacją o skrajnie prawicowym życiorysie, która przez ostatni rok przeobraziła się w partię lewicy, a jakie są jej cele i zamierzenia, nie wiemy i nie nam to oceniać.

Niestety, wiele osób w Attac o tych faktach dowiedziało się niedawno dopiero dzięki artykułowi Holgera Politta, przedstawiciela Fundacji Róży Luksemburg w Polsce, wydrukowanemu w niemieckiej prasie. Mamy prawo domniemywać, że gdybyśmy nadal współpracowali z KPiORP, odium przeszłości PPP spadłoby także na polski Attac i spowodowałoby odsunięcie się od naszego stowarzyszenia innych Attac europejskich oraz innych organizacji działających w Europejskim Forum Społecznym, w tym organizacji uczulonych na sprawy przenikania skrajnej prawicy do ruchu alterglobalistycznego.

Szczególnie ważny jest tu także fakt, iż w przeszłości mieliśmy już problemy związane z publikacją artykułu ideologa niemieckiej skrajnej prawicy, Horsta Mahlera, w piśmie „Obywatel”, w skład redakcji którego wchodził ówczesny przewodniczący Zarządu Attac, Maciej Muskat. Wtedy działalnością polskiego Attac zainteresował się Attac europejski i organizacje lewicowe oraz antyfaszystowskie. Sprawa zakończyła się dymisją Macieja Muskata i jego odejściem z Attac oraz „Obywatela”. Ówczesny zarząd wydał również oświadczenie, które można przeczytać na stronie internetowej Attac. Te wydarzenia stały się to dla polskiego Attac poważną nauczką i pamiętać musimy, że uważać powinniśmy na wszelkie zagrożenia, by ich unikać.

Można wymienić i inne powody niewchodzenia przez Attac w podejrzane sojusze. Jednym jest fakt, iż w finansowanym przez WZZ „Sierpień 80” piśmie „Trybuna Robotnicza” pracownicy zatrudniani mieli być „na czarno”, bez umów o pracę, a redaktorzy współpracujący nie dostają zapłaty za wydrukowane w tym tygodniku artykuły. Jak więc mamy obdarzać zaufaniem organizacje, które „walcząc o prawa pracownicze”, same bez skrępowania je mogą łamać.

Kolejną kwestią podnoszoną przez osoby należące do Attac, a związane z innymi, niż struktury KPiORP, organizacjami, była zbyt bliska współpraca z jednym tylko związkiem zawodowym, czyli WZZ „Sierpień 80”, którego przybudówką jest PPP i jedną opcją polityczną, bowiem prawie cały KPiORP składa się w chwili obecnej z organizacji podporządkowanych PPP, gdzie wielokrotnie liderzy tych organizacji czy redakcji pism są jednocześnie członkami tej partii.

Ważne dla naszego wizerunku i efektywnej pracy jest to, że powinniśmy kłaść nacisk na niezależną współpracę z wieloma związkami zawodowymi i organizacjami społecznymi, uważając na kwestie niezależności od nich. Wtedy będziemy mogli skutecznie tworzyć podwaliny pod naszą działalność, polegającą na tworzeniu nacisku na organizacje czy partie, celem prezentowania naszych postulatów, wnoszenia ich do swoich programów itp.


Odpowiedź Zarządu Głównego Stowarzyszenia Attac Polska tutajpowrót

Aktualności
- Strona główna
- Wiadomości Attac
- Inne działania

Attac
- Publicystyka
- Przesłania
- Attac w mediach
- Nasze media
- Książki
- Filmy
- Katalog stron
- Inne linki

Polskie Forum Społeczne
- Deklaracja PFS z podpisami
- Wiadomości PFS

Dokumenty
- Dokumenty programowe
- Uchwały, komunikaty
- Oświadczenia
- Finanse
- Konto Attac

Struktura
- Kontakt
- Zarząd

Other languages
- English
- French
- Deutsch

FAQ
- Czy wiesz, że...
- Nasze cele

Copyleft 2004 Stowarzyszenie ATTAC Polska, e-mail: info@attac.org.pl, http://attac.org.pl