Publicystyka

Deklaracja londyńska: wezwanie do uczciwości i twardych działań
[2008-09-30]

Stanowisko Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych dotyczące kryzysu kasynowego kapitalizmu


Światowy kryzys finansowy musi stać się punktem zwrotnym i być początkiem całkowitą zmiany w kwestii działania świata finansowego. Dominujący model kapitalizmu finansowego jest bliski upadku. Model kapitalizmu, szczególnie ten w Stanach Zjednoczonych wyzbyty od ok. 25 lat z szerszych ograniczeń, został potraktowany jako wiodący do naśladowana dla pozostałej części globu. Wspierał wyzysk większości kosztem nielicznych, a przez lata szeroką prywatyzację, deregulację i wolny rynek.


Ich nadmiar doprowadził obecnie do granicy katastrofy, która zagraża realnej gospodarce. Co więcej, gospodarka europejska żyje w strachu przed uderzeniem finansowego tsunami zza oceanu mimo istnienia relatywnej siły strefy euro. Rząd Stanów Zjednoczonych zbiera setki miliardów dolarów aby ratować główne banki przed ich własnym szaleństwem. Gdy banki zgromadzą pieniądze aby się chronić, kryzys na rynku kredytów dławi finanse przemysłu. Recesja wisi w powietrzu.


Bądźmy absolutnie klarowni. Kryzys został spowodowany przez zachłanność i lekkomyślność na Wall Street, w Londynie i w innych głównych centrach finansowych świata. Główni menedżerowie pozwolili na spekulację inwestycjami na ogromną skalę, które niewłaściwie rozumieli. Spekulanci jeszcze powiększyli wyraźne wzrosty cen paliw, żywności i surowców. Przegranych jest wielu, a najwięcej ich przede wszystkim wśród pracowników przemysłowych, wśród emerytów, rodzin, dostawców i firm poszukujących kapitału inwestycyjnego i wszystkich spośród nas płacących podatki na rzecz wyciągnięcia banków z kłopotów. Koszt amerykańskiej akcji ratunkowej jest ogromny, a zachowanie banków centralnych całego świata jak to tej pory było bardzo znaczące. Miną lata zanim pieniądze zostaną odzyskane, jeśli kiedykolwiek w ogóle do tego dojdzie, a nasza przyszła możliwość utworzenia wysokiej jakości usług publicznych jest w niebezpieczeństwie.


Dlatego właśnie ten czas musi być punktem zwrotnym. Już nigdy więcej nieodpowiedzialność banków oraz funduszy hedgingowych i innych nie może spowodować, aby państwa były bliskie bankructwa. Już nigdy więcej podatnicy nie mogą wspierać instytucji, które nieustannie wypłacają ogromne pensje i premie dla ich top-menedżerów. Już nigdy więcej wartość udziałów i powiązanych z nimi premii dyrektorskich nie mogą być jedynymi celami przedsiębiorstwa. Nie możemy ryzykować powtórzenia się tak rażącej nieodpowiedzialności, zachłanności i niedbalstwa.


Europejska Konfederacja Związków Zawodowych współpracuje z Międzynarodową Konfederacją Związków Zawodowych oraz UNI-Europą – reprezentującą pracowników sektora finansowego nad związkową odpowiedzią na kryzys, ale już teraz jest dla nas jasne, że powinny zostać zastosowane:

• zastrzyki środków publicznych do instytucji finansowych, które utrzymują wpływ instytucji publicznych oraz kontrolują je dokonując fundamentalnej zmiany ich zachowania;

• ściślejsze kontrole zdolności instytucji finansowych co do wpływu ich operacji, poprzez wzmocnienie proporcji stałych ocen wiarygodności;

• międzynarodowy, a w szczególności europejski poziom efektywnej regulacji. Jest to wymuszone przez skalę globalnego kapitalizmu finansowego, który przekracza obecnie granice pojedynczego państwa. Niezbędne jest powołanie Europejskiej Agencji Ratingowej;

• działania rządowe gwarantujące dostępność funduszy na inwestycje w realnej gospodarce, pomagające stworzenie ekologicznych miejsc pracy i technologii oraz zrównoważonemu rozwojowi;

• pomoc dla zagrożonych pracowników, dla gospodarstw domowych zagrożonych eksmisją, dla emerytów zagrożonych biedą w późnym wieku, dla przedsiębiorców poszukujących kapitału inwestycyjnego. To, że głównymi beneficjentami mogą stać się twórcy bałaganu nie jest sprawiedliwe;

• europejska odpowiedź na spowolnienie, które rozlewa się na realna gospodarkę, chroniące przed dalszym zintensyfikowaniem finansowego zgiełku, jak również dążące do uniknięcia nawrotu podejścia „grabienia mojego sąsiada”, charakteryzującego się konkurencją wynagrodzeń i redukcjach zabezpieczenia społecznego, które szkodzą pracownikom i ich rodzinom; oraz

• pilny powrót do zwrócenia przez politykę publiczną uwagi na kluczowe kwestie dochodu i nierówności płacowych. To nierówności i niskie dochody zwykłych pracowników nakręcają spiralę coraz to większych zadłużeń gospodarstw domowych w ramach technik ryzykownego rynku finansowego.


Europejska Konfederacja Związków Zawodowych wzywa zatem Europę do walki o prawa pracownicze, o sprawiedliwą i godną płacę, o stabilne zatrudnienie, o silne negocjacje zbiorowe w praktyce, a także o niezależne sądy pracy.


Londyn, 27 września 2008 r.tłum.: Piotr Ostrowski


za: strona internetowa OPZZ, www.opzz.org.pl


powrót

Aktualności
- Strona główna
- Wiadomości Attac
- Inne działania

Attac
- Publicystyka
- Przesłania
- Attac w mediach
- Nasze media
- Książki
- Filmy
- Katalog stron
- Inne linki

Polskie Forum Społeczne
- Deklaracja PFS z podpisami
- Wiadomości PFS

Dokumenty
- Dokumenty programowe
- Uchwały, komunikaty
- Oświadczenia
- Finanse
- Konto Attac

Struktura
- Kontakt
- Zarząd

Other languages
- English
- French
- Deutsch

FAQ
- Czy wiesz, że...
- Nasze cele

Copyleft 2004 Stowarzyszenie ATTAC Polska, e-mail: info@attac.org.pl, http://attac.org.pl