Publicystyka

Demokracja medialna
[2008-01-14]
W systemie kapitalistycznym istnieje nierozerwalny związek współzależności w trójkącie: kapitał, władza polityczna, media. We współczesnym społeczeństwie informacyjnym stale rośnie rola i znaczenie...


AMERYKANIZM – ideologia intelektualnej prostytucji
[2008-01-09]
„Marksizujący postmoderniści, zieloni, antyglobaliści, rozbrojeniowcy i pacyfiści, antyimperialiści, antykapitaliści, ekolodzy, orędownicy pokoju i antyrasiści są (...) towarzyszami drogi (...)...


Unia Europejska wobec globalizacji
[2007-12-03]
W ciągu ostatnich 20 lat nie zmniejszyła się skala problemów społecznych na świecie, a wiele negatywnych zjawisk nasiliło się. Co roku umiera z głodu 15 milionów dzieci, około 850 milionów ludzi na...


Edukacja podporządkowana logice indeksu giełdowego
[2007-10-29]
Od czasu Deklaracji Bolońskiej (1999 r.) o ujednoliceniu nauczania w Unii Europej-skiej zarówno cele uniwersyteckiej polityki, jak i dyskurs, jakim się ona posługuje, uległy wielkiej zmianie....


11 września – najohydniejszy spisek w historii państwa
[2007-09-28]
Jedną z najbardziej skutecznych i dobrze wypróbowanych metod działania każdego współczesnego propagandysty, zatrudnionego w korporacyjnych mediach, jest wykorzystanie hasła „teoria...


Neoliberalny mit wolnego handlu
[2007-09-02]
Jeśli istnieje jedna rzecz, co do której byliby zgodni wszyscy przywódcy G8, to są to zalety wolnego handlu. Handel ma status ikony. Przykazania wolnego rynku są tak samo ważne jak te, które Mojżesz...


NARKOTERRORYZM – model amerykańskiego bezprawia
[2007-08-30]
W styczniu 1986 r., w ramach szeroko zakrojonego programu promowania globalnej strategii rządzenia, prezydent Ronald Reagan oświadczył swojemu narodowi, że „powiązania rządów satelitów...


Pierwsze Forum Społeczne w USA historycznym wydarzeniem
[2007-08-16]
"Ruch ruchów" narodził się w USA w czerwcu. Od 27 czerwca do 1 lipca w stolicy stanu Georgia, Atlancie, odbyło się I Forum Społeczne w USA. Miejsce spotkania zostało wybrane nieprzypadkowo, Atlanta...


Ręce precz od naszej wody!
[2007-08-14]
Prywatyzacja pochłania coraz więcej dziedzin naszego życia społecznego, a wraz z tym nasze wspólne bogactwo. Prywaciarze najpierw wzięli sobie lub dostali za bezcen nasze fabryki (NRD-owskie), a...


„PEAK OIL” - w Disneyland zabawa skończona
[2007-07-22]
Niewiele pojęć wywarło większy wpływ na sposób postrzegania historii i ocenę kultury przez społeczeństwa Zachodu niż idea postępu. Rozwój gospodarczy był wiodącym tematem politycznych dyskusji i...
poprzednia strona   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35]   następna strona
Aktualności
- Strona główna
- Wiadomości Attac
- Inne działania

Attac
- Publicystyka
- Przesłania
- Attac w mediach
- Nasze media
- Książki
- Filmy
- Katalog stron
- Inne linki

Polskie Forum Społeczne
- Deklaracja PFS z podpisami
- Wiadomości PFS

Dokumenty
- Dokumenty programowe
- Uchwały, komunikaty
- Oświadczenia
- Finanse
- Konto Attac

Struktura
- Kontakt
- Zarząd

Other languages
- English
- French
- Deutsch

FAQ
- Czy wiesz, że...
- Nasze cele

Copyleft 2004 Stowarzyszenie ATTAC Polska, e-mail: info@attac.org.pl, http://attac.org.pl