Uchwały, komunikaty

Uchwała w sprawie "Forum Europy Wschodniej" [pl] [en]
[2005-03-20]

Zarząd Główny Stowarzyszenia Attac Polska podjął decyzję wycofania swojego podpisu pod deklaracją Attac Europy środkowej i wschodniej, w której mówi się o przygotowywaniu przez te grupy ATTAC Forum Społecznego w Budapeszcie.

Attac Polska uważa, że zorganizowanie takiego forum nie służy współpracy wszystkich Attac europejskich i innych organizacji społecznych. Naszym zdaniem zorganizowanie takiego forum doprowadziłoby do podziału na Attac wschodnie i zachodnie, a przecież nasze cele są wspólne.

Wprawdzie kraje, które niedawno przystąpiły do Unii Europejskiej borykają się z o wiele większymi problemami ekonomicznymi, niż kraje „starej” Europy, ale fakt ten tym bardziej skłania do otwartego dialogu między wschodem a zachodem.

Jesteśmy przekonani, że tylko wspólne i solidarne działanie pomoże nam w osiągnięciu naszego celu, jakim jest walka ze szkodliwymi dla naszych społeczeństw neoliberalnymi tendencjami w europejskiej gospodarce.

Zarząd Główny Stowarzyszenia Attac Polska

20 marca 2005 roku


---


Attac Poland has decided to withdraw its signature from the Attac Central & Eastern European Declaration where there is talk of the preparation to the Central & Eastern European Social Forum in Budapest.

Attac Polska is of the opinion that the organisation of such a forum will not further cooperation but may split the West and East Attac groups, and because our goals are the same, we wish to avoid this.

Fact is that countries that have recently joined the EU have more problems than the old EU countries, but this fact should mobilize the East to continue open dialogue and closer contact with the West.

We are of the opinion that only solidarity and cooperation will let us achieve our common goals, which is the fight against neo-liberalism in the European economy.

Attac Poland

20.03.2005


Oświadczenie odczytano na spotkaniu ATTAC Europa w Brukseli, w dniu 20.03.05, oraz na spotkaniu ATTAC Europa w Oslo, 14-15.05.05.

powrót

Aktualności
- Strona główna
- Wiadomości Attac
- Inne działania

Attac
- Publicystyka
- Przesłania
- Attac w mediach
- Nasze media
- Książki
- Filmy
- Katalog stron
- Inne linki

Polskie Forum Społeczne
- Deklaracja PFS z podpisami
- Wiadomości PFS

Dokumenty
- Dokumenty programowe
- Uchwały, komunikaty
- Oświadczenia
- Finanse
- Konto Attac

Struktura
- Kontakt
- Zarząd

Other languages
- English
- French
- Deutsch

FAQ
- Czy wiesz, że...
- Nasze cele

Copyleft 2004 Stowarzyszenie ATTAC Polska, e-mail: info@attac.org.pl, http://attac.org.pl