Oświadczenia

Stop bazom USA w Polsce
[2007-02-10]

Stowarzyszenie ATTAC Polska pragnie wyrazić swój protest przeciwko planom budowy systemu tarcz antyrakietowych na terytorium naszego państwa.

Amerykańskie bazy w Polsce to nie tylko zagrożenie atakami z zewnątrz, lecz także znaczne ograniczenie naszej suwerenności poprzez wyłączenie zwierzchności terytorialnej polskich władz nad obszarem bazy. Przewidywana treść umowy polsko – amerykańskiej opiera się zasadzie eksterytorialności, co w praktyce oznacza, że rodzaj instalacji wojskowych na terytorium bazy i zakres prowadzonych działań będą wyłączone spod kontroli organów państwa polskiego. Chęć podjęcia przez kolejny polski rząd długofalowego ryzyka militarnego i politycznego wpisuje się w tradycję nierównoprawnych stosunków polsko – amerykańskich.

Warunki sojuszu polsko – amerykańskiego powinny zostać poddane rzetelnej i demokratycznej debacie. Sondaże pokazują, że znaczna większość społeczeństwa jest przeciwna zarówno udziałowi Polski w wojnie w Iraku jak i budowaniu instalacji amerykańskich w naszym kraju. Stowarzyszenie ATTAC Polska, zgodnie ze swoimi celami statutowymi, protestuje przeciwko obecnemu status quo, opowiadając się za prawem milczącej większości do zabrania głosu w tej sprawie. Domagamy się ogólnokrajowego referendum w sprawie budowy baz antyrakietowych na terytorium Polski.

Rząd arbitralnie przyjmuje rozwiązania uderzające w interesy obywateli polskich, nie czując się w obowiązku poddać je publicznej debacie. Tymczasem to konkretne wspólnoty lokalne poniosą konsekwencje związane z budową tarcz antyrakietowych. Poza negatywnymi skutkami ekologicznymi i zagrożeniem bezpieczeństwa, sąsiedztwo baz jest związane ze stacjonowaniem w okolicy żołnierzy amerykańskich, całkowicie wyłączonych spod jurysdykcji sądów polskich. Praktyka innych państw pokazuje, że nie jest to łatwe sąsiedztwo.

Niniejsze oświadczenie jest także protestem przeciwko udziałowi Polski w polityce militaryzacji, używaniu języka propagandy wojennej, manipulowaniu opinią publiczną oraz budowaniu atmosfery nienawiści i strachu. Praktyka pokazuje, że intensywność zabiegów o poprawę obronności jest odwrotnie proporcjonalna do wysiłków pokładanych w realizację celów o charakterze społecznym, kulturalnym czy naukowym. Zdecydowanie przeciwstawiamy się tendencji do pozyskiwania budżetów na cele militarne w myśl niejasnych przesłanek politycznych, gospodarczych czy ideologicznych.

Zdając sobie sprawę z rangi problemu oraz stopnia zagrożenia wynikającego z bezmyślnej polityki zagranicznej i polityki militaryzacji naszego państwa, Stowarzyszenie ATTAC Polska podjęło decyzję o poparciu akcji "NIE DLA BAZ USA!", zainicjowanej przez Młodych Socjalistów, zachęcając tym samym inne organizacje i osoby prywatne do zaprotestowania przeciwko systemowi tarcz antyrakietowych w Polsce.


STOWARZYSZENIE ATTAC POLSKA


10.02.2007.


powrót

Aktualności
- Strona główna
- Wiadomości Attac
- Inne działania

Attac
- Publicystyka
- Przesłania
- Attac w mediach
- Nasze media
- Książki
- Filmy
- Katalog stron
- Inne linki

Polskie Forum Społeczne
- Deklaracja PFS z podpisami
- Wiadomości PFS

Dokumenty
- Dokumenty programowe
- Uchwały, komunikaty
- Oświadczenia
- Finanse
- Konto Attac

Struktura
- Kontakt
- Zarząd

Other languages
- English
- French
- Deutsch

FAQ
- Czy wiesz, że...
- Nasze cele

Copyleft 2004 Stowarzyszenie ATTAC Polska, e-mail: info@attac.org.pl, http://attac.org.pl