Oświadczenia

Stanowisko Stowarzyszenia Attac Polska wobec dramatycznego kryzysu na rynkach finansowych
[2008-10-08]

Obecny światowy kryzys finansowy dobitnie wykazuje, że praktycznie to pozostające poza jakąkolwiek kontrolą elity finansowe decydują o losach państw i kondycji gospodarczej poszczególnych krajów. To właśnie ich nieodpowiedzialne spekulacje i tworzenie przez nie „nowatorskich” instrumentów finansowych w pogoni za zyskiem doprowadziły do aż tak dramatycznego kryzysu.

Uchylenie stałych kursów wymiany doprowadziło do sytuacji, w której wartość waluty ustalana jest przez maklerów, co prowadzi do powstania spekulacji na niewyobrażalną skalę. Cała seria kryzysów w ostatniej dekadzie - w Azji, Argentynie czy USA - jest tego najlepszym przykładem.

Dlatego też w trosce o zrównoważony rozwój gospodarczy, a także o losy zwykłych obywateli, którzy ponoszą największe koszty kryzysu, apelujemy do rządu o wprowadzenie podatku od handlu walutami a także od eurokredytów dla pozaeuropejskich banków. Mówimy oczywiście o podatku Tobina, o wprowadzenie którego zabiegamy od początku istnienia naszego stowarzyszenia. Podatek ten nie uderza w handel czy realną gospodarkę, a jedynie w spekulantów, którzy czerpią miliardowe zyski z najbardziej nawet nieznacznych odchyleń kursów wymiany walut, „inwestując” ogromne środki w tego typu operacje finansowe, powtarzane często po wielokroć w ciągu jednego dnia. Tego rodzaju hazard ma fatalne konsekwencje dla rzeczywistej gospodarki.

Mamy nadzieję, że Polska w UE, obok Francji czy Belgii dołączy do grupy tych krajów, które zamierzają ten podatek wprowadzić. Oligarchiczne elity kontrolujące rynki finansowe czyniły dotąd wszystko, by przeciwstawić się wprowadzeniu kontroli obrotu kapitałowego. Ten opór jest dziś bezprecedensowo słaby. Istnieje zatem historyczna szansa na to, by demokratycznie wybrane rządy i parlamenty odebrały rynkom finansowym uzurpowaną przez nie władzę.

Chcielibyśmy, by nasz kraj jako pierwszy, wystąpił na forum europejskim z propozycją wprowadzenia w UE kontroli obrotu kapitałowego. I niezwłocznego podjęcia działań w tym kierunku oczekujemy zarówno od parlamentarzystów, jak i wszystkich odpowiedzialnych uczestników życia politycznego w Polsce.


ATTAC Polska


07.10.2008

powrót

Aktualności
- Strona główna
- Wiadomości Attac
- Inne działania

Attac
- Publicystyka
- Przesłania
- Attac w mediach
- Nasze media
- Książki
- Filmy
- Katalog stron
- Inne linki

Polskie Forum Społeczne
- Deklaracja PFS z podpisami
- Wiadomości PFS

Dokumenty
- Dokumenty programowe
- Uchwały, komunikaty
- Oświadczenia
- Finanse
- Konto Attac

Struktura
- Kontakt
- Zarząd

Other languages
- English
- French
- Deutsch

FAQ
- Czy wiesz, że...
- Nasze cele

Copyleft 2004 Stowarzyszenie ATTAC Polska, e-mail: info@attac.org.pl, http://attac.org.pl