Oświadczenia

Apel Stowarzyszenia Attac
[2008-10-27]

Życie i zdrowie ludzi nie może być towarem

Stowarzyszenie ATTAC Polska popiera inicjatywę Prezydenta RP w sprawie referendum na temat prywatyzacji służby zdrowia. Aby przeprowadzenie takiego referendum było możliwe, nasze stowarzyszenie liczy również na to, że Prezydent zawetuje uchwaloną przez Sejm RP ustawę, która doprowadziłaby do przejęcia polskich placówek służby zdrowia w prywatne ręce. Attac stwierdza, że:

Po raz pierwszy od 1989 roku polskie władze pragną drogą referendum zasięgnąć opinii społeczeństwa w sprawie tak istotnej dla każdego obywatela, jaką jest opieka zdrowotna. Jest to niewątpliwie nowa jakość w naszym życiu politycznym. Dotychczas opinia społeczna była skazana na milczenie, a władze, wbrew negatywnym wynikom sondaży, przeprowadzały własne zamiary, nie tyle zgodne z interesem społecznym, co ideologią własnej partii.

Jesteśmy zbulwersowani faktem, że w Sejmie została przegłosowana ustawa o całkowitej prywatyzacji służby zdrowia. Choć nadano jej nazwę reformy, cel tej ustawy jest oczywisty – uczynienie z placówek służby zdrowia intratnych przedsiębiorstw i przy okazji doprowadzenie do upadku tych, które nie rokują żadnych profitów. Jeśli taka reforma weszłaby w życie, funkcjonowanie służby zdrowia nie wynikałoby z potrzeb pacjentów, ale potrzeby zysku. Mogłoby to doprowadzić do zniknięcia placówek służby zdrowia na wielu obszarach naszego kraju, gdzie ich utrzymywanie nie przynosiłoby odpowiednich profitów. Uczynienie z ludzkiego nieszczęścia, jakim jest choroba, źródła zarobku jest nie do przyjęcia w żadnym cywilizowanym kraju, szczególnie w takim, które – tak jak Polska – szczyci się chrześcijańską etyką.

Przegłosowana przez Sejm RP reforma służby zdrowia jest prawdziwym skandalem, nie mającym odpowiednika w całej Europie. Naszym zdaniem, powinna zostać nie tylko zawetowana przez Prezydenta RP, ale także skierowana do Trybunału Konstytucyjnego, ponieważ jest niezgodna z art. 68 Konstytucji RP.


Stowarzyszenie Attac

27.10.2008

powrót

Aktualności
- Strona główna
- Wiadomości Attac
- Inne działania

Attac
- Publicystyka
- Przesłania
- Attac w mediach
- Nasze media
- Książki
- Filmy
- Katalog stron
- Inne linki

Polskie Forum Społeczne
- Deklaracja PFS z podpisami
- Wiadomości PFS

Dokumenty
- Dokumenty programowe
- Uchwały, komunikaty
- Oświadczenia
- Finanse
- Konto Attac

Struktura
- Kontakt
- Zarząd

Other languages
- English
- French
- Deutsch

FAQ
- Czy wiesz, że...
- Nasze cele

Copyleft 2004 Stowarzyszenie ATTAC Polska, e-mail: info@attac.org.pl, http://attac.org.pl