Oświadczenia

Dziesięć pierwszych lat ATTAC
[2008-11-03]

Dziesięć pierwszych lat ATTAC

1998 - 2008Obchodząc dziesiątą rocznicę naszego powstania i zwracając się ku przeszłości, wciąż nie wiemy, jakie świadectwo przyszłe pokolenia wystawią naszemu entuzjazmowi, naszym nadziejom, naszemu zaangażowaniu i naszym walkom. Mimo to my wszyscy, którzy przystąpiliśmy do międzynarodowego ruchu ATTAC, mamy poczucie, że tworzymy historię, stanowimy istotną część oryginalnego przedsięwzięcia, którego cele, rozczarowania, zwycięstwa, nie znają odpowiednika w przeszłości.

To właśnie udało nam się osiągnąć w ciągu tych 10 lat.

Największą lekcją pierwszej dekady ATTAC jest być może fakt, że mieliśmy rację, nie obdarzając zaufaniem neoliberalnej globalizacji. Deregulacja światowych rynków z pewnością prowadzi do społecznych nieszczęść, degradacji środowiska i braku demokracji. Nasi przeciwnicy nie przyjmowali w minionym dziesięcioleciu tych stwierdzeń do wiadomości: nie chcieli widzieć nieuchronności kryzysów, a tym bardziej nie mieli zamiaru im zapobiegać, interesowało ich tylko wyciąganie korzyści, gdy tylko nadarzyła się ku temu okazja. My widzieliśmy nadchodzący kryzys i sugerowaliśmy rozwiązania, które mogły mu zapobiec.

Gdy powstał Attac, niewiele organizacji zajmowało się problemami globalizacji, a świadomość na temat neoliberalnego projektu nie była zbyt rozpowszechniona. My zaczęliśmy od razu pracować nad kwestiami sprawiedliwości społecznej i ekonomicznej i choć mogło się wydawać, że nasze propozycje wymagają nieskończonego czasu, aby ich skutki były widoczne, udało nam się poczynić duże postępy. W wielu dziedzinach udało nam się sypnąć piaskiem w koła neoliberalnej ofensywy. Główne międzynarodowe instytucje systemu neoliberalnego przeżywają zamęt (Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Międzynarodowa Organizacja Handlu, Bank Światowy). Z innymi licznymi grupami, które walczą przeciwko ekspansji handlu i liberalizacji inwestycji, udało nam się doprowadzić do impasu w negocjacjach Międzynarodowej Organizacji Handlu w Doha. Na terenie Europy, we Francji, Holandii i Irlandii, przyczyniliśmy się do odrzucenia neoliberalnej konstytucji UE oraz jej wiernego brata - "traktatu lizbońskiego". Narodowym i lokalnym grupom Attac udało się połączyć międzynarodowe kampanie z walką lokalną i narodową, co przyczyniło się do poszerzenia naszych aliansów.

Niezależnie od tych sukcesów, zaproponowaliśmy alternatywne rozwiązania ekonomiczne oraz wkroczyliśmy podczas naszej pierwszej dekady w etap realizacji naszych głównych postulatów. Międzynarodowy podatek jest teraz częścią programu Narodów Zjednoczonych i pierwsze normy zostały już ogłoszone, choć, niestety, silne lobby interesów próbuje nie dopuścić do wprowadzenia podatku od obrotu kapitałowego. Nastąpiło kilka umorzeń długów, co jest jednak całkowicie niewystarczające, biorąc pod uwagę fakt, że dług publiczny sam w sobie jest nielegalny. Raje podatkowe, wcześniej praktycznie nieznane, zostały zadenuncjowane, co zaczęło krępować władze i oburzać zwykłych obywateli.

Ruch alterglobalistyczny przyczynił się do fundamentalnych zmian w polityce narodowej. W takich krajach, jak Boliwia, Norwegia, Wenezuela, Ekwator i Brazylia rządy zostały wybrane dzięki programom zerwania z neoliberalizmem i prywatyzacją. ATTAC-owi udało się obronić prawa znajdujących się w trudnej sytuacji osób w takich krajach, w których nie są gwarantowane wolności obywatelskie. W tym samym czasie duża część naszej pracy skierowana została do krajów bogatych, których agresywna neoliberalna polityka stanowi zagrożenie dla przyszłych generacji tych krajów i gwałci prawa biednych ludzi na całym świecie.

Jesteśmy zwolennikami pokoju i sprzeciwiamy się wszystkim nowym wojnom; działamy solidarnie na poziomie międzynarodowym; wbrew podziałowi między Północą a Południem, do całej naszej oblężonej planety wyciągamy ręce. Takie są nasze zasoby, oto nasze bogactwo. ATTAC z całego świata odegrał znaczącą rolę w Światowych Forum Społecznych i w licznych forum społecznych, które zmotywowały miliony ludzi pod różną szerokością geograficzną. Dziesiątki aktywnych sieci tematycznych powstało dzięki forum społecznym i zmobilizowało ponad granicami społeczeństwo obywatelskie oraz ruchy społeczne.

Eksperymentowaliśmy nowe sposoby organizacji, niektórzy mogliby powiedzieć, dezorganizacji, ale tak czy inaczej były one innowacyjne. Nasza postawa zawsze była pokojowa, mimo prowokacji, które popychały nas do riposty.

Ludzie na całym świecie są do siebie podobni, popełniają błędy i my mamy też mamy w tym swój udział. ATTAC próbował zajmować się zbyt wieloma rzeczami. Ponieważ "wszystko łączy się ze wszystkim", zbyt często ulegaliśmy pokusie, żeby być "wszystkim dla wszystkich". Koordynacja naszych licznych międzynarodowych kampanii wymagała ogromnego wysiłku ze strony naszej bazy.

Nasze wyzwania na następne lata

W dzisiejszych czasach jesteśmy skonfrontowani z nie mającą precedensu ilością światowych kryzysów. Rozprzestrzeniają się kryzysy finansowe. Spekulacja atakuje nowe, ważne dla życia sektory, jak zasoby ziemi, surowce, żywność. Deregulacja władzy nad finansami, neoliberalna polityka większości krajów i instytucji finansowych (takich jak Międzynarodowa Organizacja Handlu, Światowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy) przyczyniają się zwiększenia obszarów głodu na świecie, bowiem ceny żywności eksplodują.

Ludzkość jest też zagrożona przez głębokie kryzysy ekologiczne: zmianami klimatycznymi, niespotykaną dotąd utratą bioróżnorodności i degradacją zasobów naturalnych. Kryzysy te są ściśle powiązane z neoliberalną globalizacją, która, zamiast ochraniać produkowane na świecie powszechne dobra, poddaje je hegemonii finansowego zysku.

Ta sama logika kapitalistycznej globalizacji poważnie zwiększyła nierówności między ludźmi, zarówno na świecie, jak i w poszczególnych krajach. Kryzysy finansowe i żywnościowe tragicznie wzmocniły dotychczasowe nierówności. Nowo powstałe różnice są owocem nieustającego zwiększanie zysków małej grupy posiadaczy kapitału ze szkodą dla miliardów ludzi i całej planety. Nie ma wątpliwości, że kryzys ekologiczny wzmocni nierówności między tymi, którzy mogą ochronić się przed jego konsekwencjami, a tymi, którzy nie mają takich możliwości. Zapobieganie tym kryzysom musi być systematyczne i o charakterze światowym: można liczyć tylko na radykalne zerwanie z polityką neoliberalną i powołanie prawdziwie demokratycznych instytucji, które mogłyby zarządzać światową gospodarką.

Z powodu tak głębokiego kryzysu neoliberalnej globalizacji, ATTAC powinien wejść w nową fazę organizacji i popularyzowania rozwiązań alternatywnych. Dotąd przeciwstawialiśmy się kryzysom neoliberalnej globalizacji poprzez "powszechną edukację, skierowaną na działanie". Tworzyliśmy nową świadomość, mając na względzie zmiany społeczne i angażowaliśmy się w działanie w porozumieniu ze wszystkimi sojusznikami, których potrafiliśmy do tego przekonać. Będzie to nadal podstawową zasadą naszego działania i naszej strategii. Bardziej ścisła współpraca międzynarodowa będzie miała coraz większe znaczenie, jeśli zależy nam, by nasze kampanie, dotyczące demokratycznej kontroli oraz uzdrowienia rynków finansowych i handlowych, mogły być zwycięskie. Wielkim wyzwaniem przyszłego dziesięciolecia będzie globalizacja ruchu alterglobalistycznego, który czerpie swoją siłę z każdej lokalnej i narodowej grupy.

Nie ulega wątpliwości, że konsekwencje globalizacji obejmują nie tylko dziedziny finansów i handlu. Zapewnienie dobrobytu ludzi na całej planecie zmusza nas do radykalnej zmiany naszych konsumpcyjnych i produkcyjnych przyzwyczajeń: gospodarka powinna być tak zorganizowana i regulowana przez przepisy, by odpowiadała faktycznym potrzebom ludności. Będziemy walczyć o inne wybory ekonomiczne, o ekonomię opartą o prawa socjalne i ochronę środowiska naturalnego. Potrzeba innej ekonomii! Inny świat jest możliwy!Podpisane przez wszystkie ATTAC, w tym ATTAC Polska.
tłum. Ewa Ziółkowska


powrót

Aktualności
- Strona główna
- Wiadomości Attac
- Inne działania

Attac
- Publicystyka
- Przesłania
- Attac w mediach
- Nasze media
- Książki
- Filmy
- Katalog stron
- Inne linki

Polskie Forum Społeczne
- Deklaracja PFS z podpisami
- Wiadomości PFS

Dokumenty
- Dokumenty programowe
- Uchwały, komunikaty
- Oświadczenia
- Finanse
- Konto Attac

Struktura
- Kontakt
- Zarząd

Other languages
- English
- French
- Deutsch

FAQ
- Czy wiesz, że...
- Nasze cele

Copyleft 2004 Stowarzyszenie ATTAC Polska, e-mail: info@attac.org.pl, http://attac.org.pl